INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ได้มาตรฐานในไทยรายแรก✓หากกล่าวถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยเอง หลายคนอาจไม่ทราบว่าเป็นหนึ่งในโรคที่ถูกค้นพบได้ไม่นานนัก จากการบันทึกพบเมื่อ ปี 2524 ซึ่งผ่านมาเพียง 40 ปีเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงความรุนแรงและแนวทางการรักษารวมถึงการป้องกันที่ถูกต้อง ด้วยสาเหตุของการติดต่อของเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ อีกทั้งจากสถิติผู้ป่วยทั่วโลกมักพบได้ในชายรักชาย จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อแง่มุมประเด็นนี้ในทางที่ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติของคนในสังคมตลอดจนคนใกล้ชิด และนำไปสู่การตัดสินใจไม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทำให้ไม่สามารถการควบคุมการแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างเหมาะสม


ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้วงการแพทย์ได้คิดค้นแนวทางการรักษา การป้องกันและการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพื่อยุติการติดต่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยแต่ละประเทศจะมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ในแต่ละปี พร้อมกับวางเป้าหมายในการลดอัตราผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ทั้งนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์ได้ก้าวล้ำสู่ยุคสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น แม้จะยังไม่สามารถคิดค้นการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีให้หายขาดได้ แต่สิ่งที่ค้นพบมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นจากในอดีต โดยที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติหากเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากเแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนานี้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเอชไอวีจากโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้มากถึง 42% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (Global HIV & AIDS statistics ; UNAIDS 2021)


และในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาและป้องกันเชื้อเอชไอวี พร้อมกับการอัปเดตการวิจัยรวมไปถึงผลการทดสอบการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ทำให้ทั่วโลกได้ทราบถึงแนวทางที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น ของการเข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่สะดวกง่ายดายเป็นครั้งแรกของโลก


INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ผ่านการทดสอบในแคนาดา

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกของประเทศแคนารวมถึงเป็นข่าวดีของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ที่จะได้เข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ง่าย ๆ จากการตรวจที่บ้าน ซึ่งทาง bioLytical Laboratories ได้รับใบอนุญาตจาก Health Canada License ในการผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่มีชื่อว่า “NSTI ® HIV Self Tests” สิ่งที่น่าสนใจคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง 99% อีกทั้งยังทราบผลการตรวจได้ใน 1 นาทีเท่านั้น นับว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าชุดตรวจทั่วไปในขณะนั้น ที่สำคัญคือคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจในสถานพยาบาลทั่วไป 


INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง สามารถใช้งานได้ง่ายเปรียบได้กับการทดสอบการตั้งครรภ์ที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่ผ่านความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีและต้องการทราบสถานะเลือดของตนหรือคนรอบข้างอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะนอกจากจะเข้าถึงชุดตรวจเอชไอวีได้ง่ายกว่าเดิมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีทราบผลได้เร็วขึ้นกว่าชุดตรวจทั่วไปถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลดีต่อด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและลดการแพร่เชื้อเอชไอวีได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน


INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ได้มาตรฐานในไทยรายแรก

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญในการกำหนดคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจเอชไอวี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของชุดตรวจระดับสากล โดย INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ได้ปฏิบัติตามแนวทางหลักสากลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขของไทยทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใบอนุญาตจาก Health Canada License หลักเกณฑ์การผลิตตาม GMP (Good Manufacturing Practice) รวมไปถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญในด้านการแสดงข้อบ่งใช้ชุดตรวจเอชไอวีอย่างละเอียดครบถ้วน เช่น วิธีการใช้ชุดตรวจเอชไอวี INSTI ,การเก็บรักษา, การอ่านผลตรวจ, ข้อควรระวัง, คำเตือน ฯลฯ ทั้งในรูปแบบของฉลาก การอธิบายของตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำมากที่สุด 


INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง หาซื้อได้ในไทย ตรวจง่ายรู้ผลใน 1 นาที

ตัวเลือกที่ง่ายและรวดเร็วในการตรวจคัดกรองเอชไอวี คือการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ที่ใช้เพียงอุปกรณ์จาก INSTI และเลือดจากปลายนิ้วเพียง 1 หยด ก็สามารถทราบสถานะเลือดได้ภายใน 60 วินาที โดยมีความแม่นยำที่เชื่อถือได้เทียบเท่าการตรวจคัดกรองจากสถานพยาบาล จากการสำรวจความต้องการชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย พบว่ายังมีความมีความไม่มั่นใจในมาตรฐานอยู่พอสมควร เนื่องจากการที่สามารถหาซื้อได้ง่ายประกอบกับมีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานการรับรองอย่างแท้จริง รวมไปถึงยังมีข้อสงสัยด้านความแม่นยำและความปลอดภัยต่าง ๆ ทางผู้นำเข้า INSTI ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ในประเทศไทย ยืนยันได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การทดสอบ การผลิต การนำเข้า ตลอดจนการจัดจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีในไทย ผ่านมาตรฐานสากลที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอน


จากการคิดค้นและวิจัยประสิทธิภาพของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์จากผู้นำด้านการผลิตชุดตรวจโรคต่าง ๆ จากประเทศแคนาดา ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการตรวจด้วยชุดตรวจนี้มีความแม่นยำ ได้มาตรฐานสากล เชื่อถือได้ และเป็นหนึ่งในทางเลือกทำให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยสามารถสั่งซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI ได้ง่าย ๆ ผ่านผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ thailandhivtest.com และช่องทาง Facebook Page : อินสติ insti ชุดตรวจเอชไอวี

โดย.. (annfuuuu) ส่งข้อความหลังไมค์ 1.10.215.138   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop