๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรัง

   
 
 

ตราประจำจังหวัดตรัง


ภาพสะพานกระโจมไฟ และภาพลูกคลื่น
ภาพสะพานกระโจมไฟ หมายถึง จังหวัดตรังเคยเป็นเมืองท่าทำการค้าขายกับต่างประเทศ
ภาพลูกคลื่น หมายถึง ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรัง เป็นเนินเล็ก ๆ สูงๆ ต่ำๆ คล้ายลูกคลื่น

 

   
 
 

ต้นไม้ประจำจังหวัดตรัง


ศรีตรัง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดตรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl.
วงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ : Green ebony , Jacaranda
ชื่ออื่น : แคฝอย

     ไม้ต้นขนาดเล็กผลัดใบ สูง 4 - 10 เมตร ทรงเรือนยอดโปร่ง เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อนปนเทา โตช้า ใบเป็นใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกตรงกันข้าม ใบย่อยขนาดเล็กมาก ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอกสีม่วง ออกเป็นช่อแขนงขนาดใหญ่ตามปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด มี 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบนกว้าง 1 - 1.5 เซนติเมตร ยาว 2 - 2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบนขนาดเล็กมีปีก

นิเวศวิทยา : เป็นไม้ถิ่นอเมริกาใต้ ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้นำเข้ามาปลูก ที่จังหวัดตรัง
ออกดอก : ธันวาคม - มีนาคม
ขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด ต้นมีอายุ 4 - 6 ปี จึงจะออกดอก
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353