๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      การละเล่นพื้นบ้าน


กระโดดเชือก

 
กำทาย


ไก่ขึ้นร้าน

 
ขว้างราว


จุ้มจี้

 
ฉับโผง


ชนวัว

 
โนรา


เป่ากบ

 
มอญซ่อนผ้า


ลูกลม (กังหันลม)

 
หมากเก็บ


หมากขุม

 
หมาชิงมุม


อีฉุด

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353