๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      เรียนรู้ภาษาใต้

ภาษาใต้ แบ่งแยกออกเป็น กลุ่มๆ ดังนี้

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอหนองจิก และ อำเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ำ ,ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง) ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก แต่สำเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน)

- ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน เช่นออกเสียงคำว่า แตก เป็น แตะ ดอกไม้ เป็น เดาะไม้ สามแยก เป็น สามแยะ ฯลฯ (สำเนียงนครศรีธรรมราช กลุ่มฉวาง พิปูน ทุ่งใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ก็อยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออก แต่สำเนียงภาษาถือเป็นกลุ่มเดียวกับจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ไม่ได้)

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงสงขลา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา บางส่วนของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

- ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี(เฉพาะ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี) รวมทั้งในเขตรัฐกลันตันของมาเลเซีย ในหมู่บ้านที่พูดภาษาไทย จะใช้ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียงเจ๊ะเห นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกหนึ่งภาษาคือภาษาถิ่นพิเทน ซึ่งพูดกันในตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีเท่านั้น

ในเขตจังหวัดนราธิวาส เนื่องมีคนในจังหวัดอื่นๆ มาอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนราธิวาส จึงนำภาษาไทยถิ่นใต้ของแต่ละจังหวัดมาพูดกันในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยถิ่นใต้จากจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คนนราธิวาส จึงมีภาษาไทย 2 สำเนียง คือ ภาษาไทยถิ่นใต้ สำเนียง เจ๊ะเห และสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ภาษาไทยถิ่นใต้สำเนียง เจะเห มักพูดกันในกลุ่มเครือญาติ หรือตามชนบทของนราธิวาส แต่ในเมืองมักจะพูดสำเนียงภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก


ค้นหาคำในภาษาใต้ 

ภาษาใต้ :   พาโล
ความหมาย :   ดื้อ พูดไม่ฟัง
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   ยาฉุน
ความหมาย :   ยาเส้น
โดย :   จู่จุน พลายวาส


ภาษาใต้ :   ไตรบวง
ความหมาย :   กรรไกร
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   ไตร
ความหมาย :   กรรไกรคีบหมาก
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   เกียง เกียงหม้อ
ความหมาย :   ไฟฉาย
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   อยู่เครง
ความหมาย :   ปัจจุบัน
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   ทรามดี
ความหมาย :   (ว.)กำลังดี
เช่น เออ พันนี้แหละทรามดี แปลว่า แบบนี้กำลังดีเลย
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   เมิด
ความหมาย :   (ว.)ห่างเหินไม่ดูแล,ละสายตา
เช่น แลน้องดี ๆ อย่าเมิดน้อง เดียวติพลัดคูเอา แปลว่า ดูแลน้องดี ๆ อย่าละสายตาจากน้องเดี๋ยวน้องจะตกคู
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   ส้มส้ม
ความหมาย :   (ก.)ไม่ระวัง(แปลแบบทางกาญจนดิษฐ์บ้านของผู้เสนอ)หรืออีกความหมายคืออารมณ์ไม่ดี เหวี่ยงๆ
เช่น เวลาเราเดินสะเปะสะปะจำทำให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ย่าก็ชอบว่า ว่าส้มส้มสิ้นดี
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   อาคาด
ความหมาย :   (ว.) มาก ใช้ขยายความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่เท่าที่ผู้เสนอเคยได้ยินมา
เช่น นำนึกอาคาด แปลว่า คิดถึงมาก ๆ
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   sisli eskort
ความหมาย :   <a href="https://www.escortfly.com">sisli eskort</a>
โดย :   sisli escortภาษาใต้ :   erotik shop
ความหมาย :   <a href="https://www.noktashop.org">erotik shop</a>
โดย :   sex shop


ภาษาใต้ :   escort
ความหมาย :   <a href="https://www.escortfly.com/sisli-escort/"title="&#351;i&#351;li escort">&#351;i&#351;li escort</a>
โดย :   12361236ภาษาใต้ :   หยาจก
ความหมาย :   ตะกละ เช่น ไอ้บ่าวนี้ชาดหยาจกจริง แปลว่า ชายคนนี้ตะกละมาก
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   กรง.สอบกรง.สอบปุย
ความหมาย :   กระสอบ เช่น ไอ้หนูนุ้ย ไปเอากรงมาให้ย่าทีไป แปลว่า หนูนุ้ยไปหยิบกระสอบมาให้ย่าหน่อย
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   กองเอ กองลุย
ความหมาย :   เยอะแยะ มากมาย ใช้ขยายสิ่งที่เรากำลังบอกว่ามีมาก เช่น ลูกมุดโปซื้อมากองลุย แปลว่า ปู่ซื้อละมุดมามากมาย
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   ราโห้
ความหมาย :   เยอะแยะ มากมาย เช่น แต่วาแม่ให้ส้มท้อนมา ยังราโห้โหะ แปลว่า เมื่อวานแม่ให้กระท้อนมา ยังเหลืออีกมากมาย
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   ลูกตุ้ม
ความหมาย :   เหรียญ เช่น เป้าตังยังแต่ลูกตุ้มนิ หาม้ายใบเลย แปลว่า ในกระเป๋าสตางค์มีแต่เหรียญ ไม่มีแบงค์เลย
โดย :   จู่จุน พลายวาสภาษาใต้ :   ควน
ความหมาย :   เนิน,ภูเขา เช่น วันนี้พ่อลุงติพาไปควนระเบิด แปลว่า วันนี้ลุงจะไปภูเขาระเบิด
โดย :   น้อง***่นุ้ย พลายวาสภาษาใต้ :   Kids Spyder Ski Jackets White [A690100sp] - $169.0
ความหมาย :   [b][url=http://www.spyder-outlet.com/]spyder coats[/url][/b]
[b][url=http://www.spyder-outlet.com/]spyder gloves[/url][/b]
<strong><a href="http://www.spyder-outlet.com/">spyder ski</a></strong>
| <strong><a href="http://www.spyder-outlet.com/">spyder</a></strong>
| <strong><a href="http://www.spyder-outlet.com/">spyder jackets</a></strong>
<br>
<title>Kids Spyder Ski Jackets White [A690100sp] - $169.00 : spyder jacket, spyder-outlet.com</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="keywords" content="Kids Spyder Ski Jackets White [A690100sp] Spyder Women Ski Gloves Spyder Women Ski Pants Spyder Men Ski Gloves Spyder Men Ski Pants Spyder Kids Ski Jackets Spyder Kids Ski Suits Spyder Men Ski Jackets Spyder Kids Ski Pants Spyder Women Ski Jackets Spyder Women Ski Suits Spyder Ski Pants Spyder Alpine Insulated Jackets Spyder Men Ski Suits Spyder Fleece Beanie Hats Spyder Ski Goggles spyder jacket" />
<meta name="description" content="spyder jacket Kids Spyder Ski Jackets White [A690100sp] - All Spyder Outlet USA goods are on sale prices and big discount! These jackets hats gloves all have a very good quality with a cheap price. We will give you the best goods and service. What are you waitting for? Just yourself!Both the color and the style of this " />
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />

<base href="http://www.spyder-outlet.com/" />
<link rel="canonical" href="http://www.spyder-outlet.com/kids-spyder-ski-jackets-white-p-152.html" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.spyder-outlet.com/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.spyder-outlet.com/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.spyder-outlet.com/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.spyder-outlet.com/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD" selected="selected">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="product_info" /><input type="hidden" name="products_id" value="152" /></form></div></div>


<div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 220px">
<div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Categories</h3></div>
<div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-alpine-insulated-jackets-c-12.html">Spyder Alpine Insulated Jackets</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-fleece-beanie-hats-c-14.html">Spyder Fleece Beanie Hats</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-kids-ski-jackets-c-5.html"><span class="category-subs-selected">Spyder Kids Ski Jackets</span></a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-kids-ski-pants-c-8.html">Spyder Kids Ski Pants</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-kids-ski-suits-c-6.html">Spyder Kids Ski Suits</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-men-ski-gloves-c-3.html">Spyder Men Ski Gloves</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-men-ski-jackets-c-7.html">Spyder Men Ski Jackets</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-men-ski-pants-c-4.html">Spyder Men Ski Pants</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-men-ski-suits-c-13.html">Spyder Men Ski Suits</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-ski-goggles-c-15.html">Spyder Ski Goggles</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-ski-pants-c-11.html">Spyder Ski Pants</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-women-ski-gloves-c-1.html">Spyder Women Ski Gloves</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-women-ski-jackets-c-9.html">Spyder Women Ski Jackets</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-women-ski-pants-c-2.html">Spyder Women Ski Pants</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-women-ski-suits-c-10.html">Spyder Women Ski Suits</a></div> </div></div>


<div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 220px">
<div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.spyder-outlet.com/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[more]</a></h3></div>
<div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-ski-insulated-jackets-black-p-177.html"><img src="http://www.spyder-outlet.com/images/_small//spyder03_/Spyder-Men-Ski/Spyder-Ski-Insulated-Jackets-Black.jpg" alt="Spyder Ski Insulated Jackets Black" title=" Spyder Ski Insulated Jackets Black " width="130" height="130" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.spyder-outlet.com/spyder-ski-insulated-jackets-black-p-177.html">Spyder Ski Insulated Jackets Black</a><div><span class="normalprice">$1,383.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$208.00</span><span class=%2
โดย :  ภาษาใต้ :   บอสัน
ความหมาย :   หวาดระเเวง
โดย :   สะกอมภาษาใต้ :   ไม่เต็มบาท
ความหมาย :   ไม่เต็มบาท ไม่ครบ ขาดๆเกินๆ
แลไอ้เด็กนี้ตะทำไหรไม่เต็มบาทเบ่งอีกต่างหาก
โดย :   เด็กโลโซ


ภาษาใต้ :   ช่ย
ความหมาย :   ช่วย
โดย :   กบภาษาใต้ :   มี๊
ความหมาย :   คง,มีหวัง
(ใช้ในการบ่น กรณีที่ "เกือบแล้วเชียว")

ตัวอย่าง:
(1)หาดใหญ่ฝนตกหนักหนัด ดีนะที่เราไม่ได้ไป *มี๊*ได้หลบบ้านมาเปียกกันแหม็ดแน่
=หาดใหญ่ฝนตกหนักมาก ดีนะที่เราไม่ได้ไป *มีหวัง*ได้กลับบ้านมาเปียกกันหมดแน่

(2)*มี๊*ผ่านแล้วนิ ถ้าเราไม่เปลี่ยนไปกาขอ***่ ขาดแค่คะแนนเดียว
=*คง*ผ่านแล้วล่ะ ถ้าฉันไม่เปลี่ยนไปกาขอ***่ ขาดแค่คะแนนเดียว
โดย :   ปาลิตา045ภาษาใต้ :   พร้าว
ความหมาย :   ไร้ประโยชน์
โดย :   กัญญารัตน์  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 หน้าถัดไป >

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353