๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      เพลงประจำจังหวัดตรัง

       
 
เพลง เมืองตรัง

(สร้อย)

**เมืองตรังเมืองทองของไทย
อุดมสมบูรณ์นานา
ผู้คนหญิงชายชาวเมือง
สมเป็นเมืองท่าเมืองทองของไทย

ถิ่นใต้เคยได้ชื่อมา
สมเป็นเมืองท่าเมืองทองของไทย
รุ่งเรืองงามศิวิไล
เพลินใจเพลินตาน่าชมเมืองตรัง**
 
  ชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดี
ศรีตรังเด่นงามตา
ทุกคนล้วนมีสามัคคีทั่วหน้า
เป็นศรีสง่าแก่เมืองตรัง (ร้องสร้อย)
     
  ชาวตรังตั้งหน้าพัฒนาบ้านเมือง
ตัวอย่างมีพระยารัษฎา
หวังให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองก้าวหน้า
เจ้าแห่งการพัฒนาสร้างเมืองตรัง (ร้องสร้อย)
     
  ชาวตรังตั้งจิตพิชิตศัตรูพาล
เลือดชะโลมทาแผ่นดิน
แม้นใครรุกรานจะประหารให้สิ้น
ปราบเสี้ยนหนามให้สิ้นแผ่นดินตรัง (ร้องสร้อย) 


มนูญ กำเนิดทอง ขับร้อง
ดำเนินการโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ดาวน์โหลดเพลงเมืองตรัง

 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-1375-5353