.
เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

             

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5    หน้าถัดไป > เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

ปี 2558 ถือเป็นครั้งแรก ที่หอการค้าจังหวัดตรังจะได้นำทั้งเทศกาลหมูย่างและเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรัง มาจัดพร้อมกันเพื่อความยิ่งใหญ่ และประโยชน์ที่จะได้รับกับผู้ที่มาเที่ยวงาน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการที่จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ภายใต้แนวคิด “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย” การที่นำทั้งเทศกาลหมูย่างและเทศกาลขนมเค้กมาจัดพร้อมกันเช่นนี้ ก็คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และช่วยตอกย้ำชื่อเสียงของหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของ จังหวัดตรัง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง และชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง จึงได้กำหนดจัดงาน “ตรัง...เมืองต้องห้ามพลาด ยุทธจักรความอร่อย กับ เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง” ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2558 โดยวันที่ 4 กันยายน จะนำสื่อมวลชน ย้อนรอยหมูย่าง ประสบการณ์ข้างเตา ชมการผลิตหมูย่างและขนมเค้ก เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของหมูย่างและขนมเค้ก ส่วนในวันที่ 5 - 6 กันยายน  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้


     การออกร้านจำหน่ายหมูย่างและขนมเค้ก จากผู้ประกอบการโดยตรง จำนวนกว่า 40 ราย ในราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาด  หมูย่างจำหน่ายกิโลกรัมละ 400 บาท ส่วนขนมเค้กมาตรฐาน จากปกติกล่องละ 80 บาท จำหน่ายเพียง 60 บาท ขนมเค้กกล่องเล็กปกติ 50 บาท จำหน่ายในงานเพียง 40 บาท เท่านั้น, การจัดทำขนมเค้กยักษ์  , ขบวนพาเหรดแฟนซี  ที่สวยงามตระการตาจากสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวนกว่า 1,500 คน , การแข่งขันกินหมูย่าง และการแข่งขันกินขนมเค้ก, การประกวดตกแต่งร้านผู้ประกอบการหมูย่าง, การจำหน่ายสินค้า OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129   


 

 ความคิดเห็นที่ 41

6 ก.ย.2558  เวลา 12:24 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 42

6 ก.ย.2558  เวลา 12:24 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 43

6 ก.ย.2558  เวลา 12:24 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 44

6 ก.ย.2558  เวลา 12:25 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 45

6 ก.ย.2558  เวลา 12:25 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 46

6 ก.ย.2558  เวลา 12:25 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 47

6 ก.ย.2558  เวลา 12:25 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 48

6 ก.ย.2558  เวลา 12:25 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 49

6 ก.ย.2558  เวลา 12:25 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 50

6 ก.ย.2558  เวลา 12:25 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 51

6 ก.ย.2558  เวลา 12:26 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 52

6 ก.ย.2558  เวลา 12:26 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 53

6 ก.ย.2558  เวลา 12:27 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 54

6 ก.ย.2558  เวลา 12:27 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 55

6 ก.ย.2558  เวลา 12:27 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 56

6 ก.ย.2558  เวลา 12:27 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 57

6 ก.ย.2558  เวลา 12:27 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 58

6 ก.ย.2558  เวลา 12:27 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 59

6 ก.ย.2558  เวลา 12:28 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558

 ความคิดเห็นที่ 60

6 ก.ย.2558  เวลา 12:28 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.170.129  

เทศกาลหมูย่างและขนมเค้กตรัง ประจำปี 2558


< หน้าก่อน   1 2 3 4 5    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน