มาทดลองทำข้อสอบกันครับ เวบไซด์สมาคมวิทยุสมัครเล่น


ทดลองทำข้อสอบได้น่ะครับ ว่าท่านมีความรู้พื้นฐานแค่ไหนที่

http://hs9at.igetweb.com

   73  ครับ


โดย.. hs9rwd 61.7.166.4   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน