.
พิธีไต่บันไดมีด กินเจ ปี 2558 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้

             

พิธีไต่บันไดมีด กินเจ ปี 2558 ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้พิธีไต่บันไดมีด  บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 ต.ค.2558  เวลา 08:44 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีไต่บันไดมีด  บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 2

24 ต.ค.2558  เวลา 08:46 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีไต่บันไดมีด  บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 3

24 ต.ค.2558  เวลา 08:48 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

พิธีไต่บันไดมีด  บริเวณหน้าเทศบาล นครตรัง (หน้าหอนาฬิกา) ถือศีลกินเจ จ. ตรัง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ของศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง งานประเพณีถือศีลกินเจ (เก้าฮ้วงเจ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558

 ความคิดเห็นที่ 4

24 ต.ค.2558  เวลา 08:53 น.
โดย.. โกลุ้ง (rung) ส่งข้อความหลังไมค์ 116.58.249.208  

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน เช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญกิ้วอ๋องไต่เต่และพระผงท่ามก๋งเยี๋ย วัตถุประสงค์ สมทบทุนสร้างศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง แห่งใหม่  เยื้องเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง  ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง การให้คือบารมีอันสูงสุด    คือความสุขอันยิ่งใหญ่   โดยสมทบทุนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาทับเที่ยงเลขที่บัญชี   931-0-20466-4
 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน