.
พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

             

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรังพิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557
 

     วันนี้ (23 ก.ย.) ที่ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุนับร้อยปี และใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง ในเขตเทศบาลนครตรัง ได้มีการประกอบพิธียกเสาเต็งโก หรือเต็งกอ บริเวณหน้าประตูทางขึ้นศาลเจ้า โดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ การยกเสาเต็งโก จะใช้ต้นไผ่ตงที่มีความยาวประมาณ 25-30 เมตร ตั้งแต่ช่วงโคนจนถึงปลายยอด อายุไม่น้อยกว่า 4-8 ปี และมี 36 ลำปล้อง ซึ่งหมายถึง 36 ชั้นฟ้า ตามความเชื่อของประเพณีจีน

     นอกจากนั้น ยังได้มีการนำธงสัญลักษณ์ที่นั่งสำหรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ และธงสัญลักษณ์ขององค์กิวอ่องไต่เต่ มาผูกติดไว้กับเสาเต็งโก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีถือศีลกินเจ หรือถือศีลกินผัก เป็นวันแรก ซึ่งในปี 2557 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน-2 ตุลาคม โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างชาติพร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวนกว่า 200 คน

     ต่อจากนั้น เวลา 21.15 น. ในช่วงค่ำของวันนี้ ก็จะมีการกระทำพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์เข้าไปในศาลเจ้า ณ แท่นบูชา เพื่ออัญเชิญองค์พระเง็กเซียนฮ่องเต้ และองค์พระกิวอ่องไต่เต่ เข้าสู่โรงพิธี ตามประเพณีจีนโบราณ พร้อมทั้งจะมีการจุดไฟตะเกียงน้ำมันมะพร้าว วางตามแท่นบูชาของเทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และถือเป็นการเริ่มงานพิธีถือศีลกินผักที่สมบูรณ์

 


โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

23 ก.ย.2557  เวลา 14:55 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 2

23 ก.ย.2557  เวลา 14:55 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 3

23 ก.ย.2557  เวลา 14:55 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 4

23 ก.ย.2557  เวลา 14:56 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 5

23 ก.ย.2557  เวลา 14:56 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 6

23 ก.ย.2557  เวลา 14:56 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 7

23 ก.ย.2557  เวลา 14:56 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 8

23 ก.ย.2557  เวลา 14:56 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 9

23 ก.ย.2557  เวลา 14:58 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 10

23 ก.ย.2557  เวลา 14:58 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 11

23 ก.ย.2557  เวลา 14:58 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 12

23 ก.ย.2557  เวลา 14:58 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 13

23 ก.ย.2557  เวลา 14:58 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 14

23 ก.ย.2557  เวลา 14:58 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 15

23 ก.ย.2557  เวลา 14:59 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 16

23 ก.ย.2557  เวลา 14:59 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 17

23 ก.ย.2557  เวลา 14:59 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 18

23 ก.ย.2557  เวลา 14:59 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

พิธียกเสาเต็งโก ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย จ.ตรัง


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน