.
ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

             

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน


  1 2 3    หน้าถัดไป >ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

และองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จัดโครงการ เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

โดยเริ่มต้นเดิน-วิ่ง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และเดิน-วิ่ง ไปตามถนนตำบลควนปริง

รวมเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร


โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

6 ก.ย.2557  เวลา 11:05 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 2

6 ก.ย.2557  เวลา 11:06 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 3

6 ก.ย.2557  เวลา 11:06 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 4

6 ก.ย.2557  เวลา 11:06 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 5

6 ก.ย.2557  เวลา 11:06 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 6

6 ก.ย.2557  เวลา 11:07 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 7

6 ก.ย.2557  เวลา 11:07 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 8

6 ก.ย.2557  เวลา 11:07 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 9

6 ก.ย.2557  เวลา 11:07 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 10

6 ก.ย.2557  เวลา 11:08 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 11

6 ก.ย.2557  เวลา 11:08 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 12

6 ก.ย.2557  เวลา 11:08 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 13

6 ก.ย.2557  เวลา 11:08 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 14

6 ก.ย.2557  เวลา 11:08 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 15

6 ก.ย.2557  เวลา 11:09 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 16

6 ก.ย.2557  เวลา 11:09 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 17

6 ก.ย.2557  เวลา 11:09 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 18

6 ก.ย.2557  เวลา 11:09 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 19

6 ก.ย.2557  เวลา 11:10 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 20

6 ก.ย.2557  เวลา 11:10 น.
โดย.. BirdSky (BirdSky) ส่งข้อความหลังไมค์ 202.29.144.138  

ม.อ.ตรัง เดิน-วิ่ง ประเพณีพี่ชวนน้องสู่ชุมชน


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน