“เก็บภาพประทับใจในตรัง” ครั้งที่ ๑


เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพจังหวัดตรัง จัดโครงการ
“เก็บภาพประทับใจในตรัง” ครั้งที่ ๑ ประกวดภาพถ่ายสถานที่ในจังหวัดตรัง พ.ศ.2546 - 2547 ขนาด 8x10 นิ้ว ไม่เกิน 8x12 นิ้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547

จึงขอเชิญชวนช่างภาพทั้งมืออาชีพ และ
สมัครเล่น ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยจะมีการประกาศผลการประกวดในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2547 พร้อมรับเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

กติกา การส่งภาพเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ในจังหวัดตรัง พ.ศ. 2546 –2547

1. ถ่ายภาพจากฟิล์มสี สไลด์ หรือ ดิจิตอล
2. เป็นภาพถ่ายที่บันทึกสถานที่ในจังหวัดตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2546-2547 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของภาพ
3. ภาพที่เข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่าย ขนาด 8x10 นิ้ว ไม่เกิน 8x12 นิ้ว
พร้อมฟิล์ม (CD หรือ Diskette กรณี ดิจิตอล)
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล จริงของผู้ส่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขหมายประจำภาพ ไว้ด้านหลังภาพและเขียนชื่อภาพ ชื่อสถานที่ และวัน/เดือน/ปี ที่ถ่ายภาพนั้น ในใบสมัคร
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพของตนเอง ซึ่งไม่เคยมีการเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือ เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
7. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของกรรมการถือเป็นที่สุด
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของเทศบาลนครตรัง
9. ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดจะพยายามรักษาให้ดีที่สุด ทั้งนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้จัดไม่ต้องรับผิดชอบ
10. ห้ามตกแต่งภาพโดยใช้กรรมวิธีพิเศษยกเว้นการใช้ฟิวเตอร์ในขณะถ่ายภาพ
11. ภาพประกวดที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ภายหลังวันตัดสินการประกวด ผู้ส่งภาพสามารถติดต่อขอรับภาพของตนคืนได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง หากเกินกำหนดเวลา 30 วัน ทางผู้จัดฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครตรัง
12. คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
13. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดรับทราบและยอมรับปฏิบัติตามกติกาข้างต้นนี้
14. ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาล-นครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง


เก็บภาพประทับใจ

กำหนดการเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 กรกฎาคม 2547
ณ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครตรัง

รางวัล
รางวัลชนะเลิศโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 10,000.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 5,000.-บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 3,000.-บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสดรางวัลละ 1,000.-บาท

ประกาศผลการประกวด
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2547 เวลา 10.00 น. ณ
อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มารับรางวัลด้วยตนเองในวันประกาศผลการประกวด


นิทรรศการภาพเก่า “เก็บภาพประทับใจในตรัง” ครั้งที่ ๑

เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนผู้ที่สะสมหรือมีภาพเก่าของเมืองตรัง รวมทั้งของ
ใช้โบราณที่ควรค่าแก่การจดจำ มาร่วมแสดงในนิทรรศการภาพเก่า
“เก็บภาพประทับใจในตรัง” ครั้งที่
๑ ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2547 ณ อาคารอเนก-ประสงค์เทศบาลนครตรัง
โดยผู้ที่สนใจ
สามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2)
สำนักงานเทศบาลนครตรัง
กิจกรรมภายในงาน
- การออกบูธของร้านถ่ายรูปในเมืองตรัง
- การสอนเทคนิคถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพ
- ดนตรีสร้างสรรค์งานศิลป์
- มุมกาแฟโบราณ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครตรัง
โทร. 0-7521-8017 ต่อ 1164

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 203.146.8.75   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

2 ก.พ.2551  เวลา 16:56 น.
โดย.. nee 124.157.179.26  

  รักนะ

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน