“ปั่นจักรยาน มิถุนายน-กรกฎาคม สถานที่ต่างๆ วันสำคัญของชาติ"


“ปั่นจักรยาน ตลอดทั้ง 1 เดือนมิถุนายน สถานที่ ส่วนราชการต่างๆ เขตนครตรัง วันสำคัญของชาติ” …
…ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคู่ธงอีกษรพระนามาภิไธย ส.ท. ประดับผ้าระดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 …ด้วยความสวยงาม ไฟฟ้าสว่างไสว
…เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
**ปั่นจักรยาน 29มิ.ย.2564 พรุ่งนี้ 30มิถุนายน ครบ1เดือน …ขอชื่นชม ศาลากลางจังหวัดตรัง ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง,เทศบาลนครตรัง, บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง,บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 “ปั่นจักรยาน เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานที่ ส่วนราชการต่างๆ เขตนครตรัง วันสำคัญของชาติอีกหนึ่งวัน” …
…ประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ประดับผ้าระดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1-3๑ กรกฎาคม 2564 …ด้วยความสวยงาม ไฟฟ้าสว่างไสว
…เนื่อง วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
**ปั่นจักรยาน วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม 2564 เริ่มวันเดือนที่สคัญ …ขอชื่นชม ศาลากลางจังหวัดตรัง ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง,เทศบาลนครตรัง, บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง,บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และโรงเรียนต่างๆ จังหวัดตรัง
…ได้จัดกิจกรามเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างสมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี “เราชาวตรังขอชื่นชม และขอบคุณเป็นอย่างสูงในฐานะพสกนิกรชาวไทย ครับ”

โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

28 ก.ค.2564  เวลา 11:26 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36  

 ความคิดเห็นที่ 2

28 ก.ค.2564  เวลา 11:29 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36  


 ความคิดเห็นที่ 3

28 ก.ค.2564  เวลา 11:33 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36  


 ความคิดเห็นที่ 4

28 ก.ค.2564  เวลา 11:35 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36   ความคิดเห็นที่ 5

28 ก.ค.2564  เวลา 11:40 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36  

 ความคิดเห็นที่ 6

28 ก.ค.2564  เวลา 15:19 น.
โดย.. เปิ้ล (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36  


 ความคิดเห็นที่ 7

28 ก.ค.2564  เวลา 15:19 น.
โดย.. (Ratkorn) ส่งข้อความหลังไมค์ 124.122.41.36      2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน