เจ็บจากรถ หมดกังวล ไม่ต้องสำรองจ่าย🚗🚕 เจ็บจากรถ หมดกังวล ไม่ต้องสำรองจ่าย 🛵🏍️                    
อุบัติเหตุจากรถ ใช้สิทธิ พ.ร.บ.ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลทีอาร์เอช
 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่มี พ.ร.บ.จะได้รับความคุ้มครองเบื้องต้น ทันที 30,000 บาทแรกไม่ต้องสำรองจ่าย และคุ้มครองสูงสุดถึง 80,000 บาท                       
 
📝เอกสารประกอบการตั้งเบิกพ.ร.บ.📝
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ หรือ สัญญาซื้อขาย
4.สำเนาตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.รถ
5.บันทึกประจำวันตำรวจ

โดย.. โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (Maneenuch.H) ส่งข้อความหลังไมค์ 1.4.241.184   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน