กำหนดการวันลาจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา


 1. \กำหนดการงานวันคล้ายวันประสูติองค์เทพหน่าจาซาไท้จื้อ
   

   

 2.  กำหนดการ
  วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2550
  เวลา  22:00 น.
  พิธีอ่านสารถวายเง็กเซียนฮ่องเต้(เจี้ยเปี่ยวไท้จื้อ)
  วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2550
  เวลา  08:00  น.
  พิธีเปิดมณฑล(ไค้ตั้วไท้จื้อ)
  เวลา  09:00  น
  นาย สมชาย เฉยศิริ เจิมน้ำยาขาว สิริมงคล
  แก่พระจตุรพิธพรชัยเทพ(หล่าจาซาไท้จื้อ)
  เวลา  10:00  น
  พิธีอ่านจี้บุ้งใหญ่ และ จุดพลุเฉลิมฉลองพิธีฯ
  เวลา  11:00  น
  พิธีถวายพุทธบูชา พร้อมเดินธูปจีน
  พิธีรายงานการสร้างรั้วประตูชุดใหญ่
  เวลา  14:00  น
   พิธีเททองหล่อองค์ตี๋ บ้อ เนี้ย เนี่ย( พระธรณีบับมวยผม)
  พิธีเททองหล่อองค์ ตี๋ บ้อ เนี้ยเนี้ย
  เวลา  18:30  น
  พิธีสวดมนต์สรรญเสริญองค์จตุรพิธพรชัยเทพ
  และ พิธีสวดมนตร์สรรญเสริญพระอวโลกิเตศวร
  มหาโพธิสัตว์กวนอิม(ฮุก เซี้ย โปย ตั่ง โจ่ย ) 3. วันอังคารที่ 22 พฤษกาคม พ.ศ.2550
  เวลา  10:00 น.
  พิธีเดินธูปจีน ,พิธีพุทธบูชา
  พิธีสวดมนตร์สรรญเสริญองค์ตี๋บ้อเนี้ยเนี้ยฮุดโจ้ว

  เวลา  11:00  น.
  พิธีสรรญเสริญองค์เทพตี้บ้อเนี้ยเนี้ย และฮุดโจ้ว
  พิธีบรวงสรวง 36 ชั้น ฟ้า เทวดา พรหม อินทร์ และ
  พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์
  เวลา  14:00  น
  พิธีบูชาดาวประจำปี(จั้งแช้ปุยโจ้ว)
  เวลา  19:00  น
  พิธีปล่อยจุยเต็งน้ำเอี๊ยงโกวซือ(ปล่อยนกปล่อยปลา)
  พิธีไหว้สรรพเคาระห์ และ ดาวนพเคาระห์
  พิธีสรรญเสริญ และ พรหมน้ำมนตร์ทั่วประตูรั้ว
  เพื่อสวดมนตร์ สรรญเสริญในรุ่งขึ้นวันเช้า
 4. วันพุธ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2550
  เวลา  08:00  น.
  พิธีสรรญเสริญรั้วประตูใหญ่ และเทพหนาจาฯ
  พิธีถวายพุทธบูชา สรรญเสริญจตุรพิธพรชัยสูตร
  เวลา  10:00  น
  พิธีเดินธูป (ย้ายเวลา)
  เวลา  14:00  น
  พิธีสวดมนตร์จตุรพิธพรชัยเทพสูตร
  เดินธูปใหญ่
  เวลา  19:00  น
  สวดมนต์บทดาวเทพสัตเคราะห์สูตร, เดินธูป

   

 5.  

  วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2550
  วันคล้ายวันประสูติองค์เทพเจ้าหน้าจาซาไท้จื้อ (องค์พระจตุรพิธพรชัยเทพ)
  เวลา  08:00 น.
  พิธีถวายพุทธบูชา
  เวลา  10:00  น.
  พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สร้างโรงทาน, สร้างรั้วและซุ้มประตู
  เวลา  12:00  น
  พิธีถวายพระพรองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
  เวลา  13:00  น
  สวดมนต์บทกั้งม้อจิงเก็ง, บทขอขมากรรม, บทสรรเสริญพระอวโลกิเตศวร, บทดาวเทพสัตตเคราะห์สูตร
  เวลา  15:19  น
  พิธีเทพทองหล่อรูปเหมือนองค์เจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเทพ
  เวลา  16:30  น
  พระภักษุสงฆ์จีนเตริญพุทธมนต์พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ (พิธีจั้งแช) เพื่อ
  สะเดาะเคราะห์-เสริมดวงชะตา
  เวลา  18:00  น
  พิธีข้ามสะพานจตุรพิธพรชัยอายุวัฒนะ
   หลังจากเสร็จสิ้นพิธีข้ามสะพานจติรพิธพชัย อายุวัฒนะ จุตพลุเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติถวายแด่องค์เทพเจ้าหน้าจาซาไท้จื้อและการแสดงสิงโต มังกรทอง และเอ็งกอพะบู้
 1.  
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
 1.  
 
    ข้อมูลทั้งหมด

 
ข้อมูลด้านบนนั้น สนบัสนุนโดย มูลนิธิหล่าจาซาไท้จื้อ และ คุณ สมชาย เฉยสิริ เป็นอย่างมาก ที่จัดทำมาให้ คนตรังโซนคอม ดูกัน

โดย.. คุณดูแลฆุน 58.9.157.183   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 ก.พ.2551  เวลา 19:13 น.
โดย.. นิค 117.47.121.72  

  สวยจังเลยครับ 

     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน