สัตว์เลี้ยง” ในบ้าน เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัย


สัตว์เลี้ยงน่ารัก ๆ ที่คอยเป็นเพื่อนของเราอยู่ที่บ้านตลอดเวลา อาจเจ็บป่วย หรือก่อให้เกิดความรำคาญใจ รบกวนคนรอบข้างได้หากเราดูแลพวกเขาได้ไม่ถูกต้อง การดูแลรักษาความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งป้องกันโรค และช่วยลดความลำบากใจให้กับทั้งเจ้าของ และเพื่อนบ้านด้วย“สัตว์เลี้ยง” ในบ้าน เลี้ยงอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งสัตว์ เจ้าของ และคนรอบข้างนายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ให้ข้อมูลว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติ ดังนี้ต้องเลี้ยงสัตว์ภายในบริเวณบ้าน โดยจัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมตามจำนวนสัตว์เลี้ยงรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เกิดการสะสมจนเกิดกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อาศัยใกล้เคียงต้องระมัดระวังและรับผิดชอบมลภาวะเสียง และกลิ่นที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นเหตุรบกวน หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คนการนำสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยงต้องผูกสายจูงสุนัขที่แข็งแรง และจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษต้องใส่อุปกรณ์ครอบปาก และจับสายลากจูงห่างจากสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตร ตลอดเวลาต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์เลี้ยงในสาธารณะโดยทันทีเพิ่มเติม>>ดาวน์โหลด slotxoโดย.. ritcha (ritcha) ส่งข้อความหลังไมค์ 84.17.36.100   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน