ตรวจฟรี! โรคเจ็บป่วยจากการทำงาน แค่มีสิทธิประกันสังคมอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 

"คลินิกโรคจากการทำงาน

ถ้าหากสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคจากการทำงาน 

เค้าตรวจวินิฉัยให้ฟรีด้วยนะ

 


 

    พี่โปรโมชั่นมาแนะนำอีกหนึ่งบริการดีๆ จากประกันสังคมกับโครงการ "คลินิคโรคจากการทำงาน" เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงาน ทั้งให้การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และการรักษาอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน รวมไปถึงป้องกัน และเฝ้าระวัง พร้อมให้ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยในการทำงานแก่สถานประกอบการต่างๆ ด้วยนั่นเอง แล้วชนิดของโรคที่เข้าข่ายโรคจากการทำงานมีอะไรบ้างพี่โปรสรุปมาให้แล้วว ~

โรคจากการทำงาน คืออะไร

คลินิกโรคจากการทำงาน

คือโรคที่เกิดจากการทำงานโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวที่ก่อให้เกิดโรค อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน หรือเกิดหลังจากทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี  ซึ่งกองทุนเงินทดแทนได้แบ่งชนิดของโรคจากการทำงานไว้เป็น  8 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี 

 • โรคจากเบนซีน

 • โรคจากโทลูอีน 

 • โรคจากสไตรีน 

 • โรคจากไซลีน 

 • โรคจากแคดเมียม  

 • โรคจากโครเมียม 

 • โรคจากแมงกานีส 

 • โรคจากสารหนู 

 • โรคจากปรอท

 •  โรคจากตะกั่ว

 • โรคจากคลอรีน 

 • โรคจากแอมโมเนีย

 • โรคจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

 • โรคจากคาร์บอนมอนนอกไฃด์ 

 • โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ 

 • โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

2. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ

 •  โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน 

 • โรคจากความร้อน

3. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ

 • วัณโรคปอด

 • โรคแอนแทรกซ์

 • โรคเลปโตสไปโรสิส

4. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

 • โรคซิลิโคสิส 

 • โรคปอดจากแร่ใยหิน 

 • โรคบิสสิโนสิส 

 • โรคเลปโตสไปโรสิส

5. กลุ่มโรคผิวหนังจากการทำงาน

 • โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ

 • โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ

6. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการทำงาน

 • อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

7. โรคมะเร็งที่เกิดจากการทำงาน 

8. โรคอื่นๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการทำงาน 

 


 

หากสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคจากการทำงาน 

สามารถเข้ารับการตรวจฟรี!

คลินิกโรคจากการทำงาน

การขอรับตรวจวินิจฉัยฟรี มี 2 วิธี

 1. นายจ้างยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 ที่สำนักงานประกันสังคมเขต เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีบริการคลินิกโรคจากการทำงาน 

 2. ติดต่อที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนสังกัดมีบริการคลินิกโรคจากการทำงาน 

ผลวินิจฉัย 

 • เป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน แพทย์จะส่งตัวไปรักษาที่คลินิกโรคจากการทำงานต่อไป 

 • ไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย

ในกรณีที่ลูกจ้างไปตรวจโดยไม่ได้ยื่นแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท. 16  หากผลตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างต้องยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง
 

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก เว็บ ปันโปร

เว็บแจ้งข้อมูล promotion และ สินค้า ลดราคา  มาให้คุณ


โดย.. promotion (promotion) ส่งข้อความหลังไมค์ 1.10.250.189   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน