.
บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง

             

บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรังบ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง ”ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมขยายผลให้เที่ยวชุมชนอย่างรู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ให้ชุมชนในพื้นที่ได้มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมกันกับการประเมินขีดความสามารถ ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสมดุล ปี 2552 บ่อหินฟาร์มสเตย์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนสาเหตุที่เรียกว่า “บ่อหิน” มีการเล่าว่า เพราะมีลักษณะเป็นบ่อหินที่มีมาแต่โบราณ ในอดีตอยู่ในพื้นที่ทะเลท่วมถึง แต่น้ำที่ออกมายังคงเป็นน้ำจืด ซึ่งชาวประมงที่จะออกทะเลจะแวะมาตักน้ำไปใช้ในเรือ ปัจจุบันบ่อน้ำยังคงปรากฏและสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิม สำหรับ “ฟาร์มสเตย์” เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มที่ประกอบอาชีพฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นหลัก

โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

11 ก.ย.2555  เวลา 00:34 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

2

 ความคิดเห็นที่ 2

11 ก.ย.2555  เวลา 00:34 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

3

 ความคิดเห็นที่ 3

11 ก.ย.2555  เวลา 00:34 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

4

 ความคิดเห็นที่ 4

11 ก.ย.2555  เวลา 00:35 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

5

 ความคิดเห็นที่ 5

11 ก.ย.2555  เวลา 00:35 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

6

 ความคิดเห็นที่ 6

11 ก.ย.2555  เวลา 00:35 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

7

 ความคิดเห็นที่ 7

11 ก.ย.2555  เวลา 00:36 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

8

 ความคิดเห็นที่ 8

11 ก.ย.2555  เวลา 00:36 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

9

 ความคิดเห็นที่ 9

11 ก.ย.2555  เวลา 00:36 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

10

 ความคิดเห็นที่ 10

11 ก.ย.2555  เวลา 00:36 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

11

 ความคิดเห็นที่ 11

11 ก.ย.2555  เวลา 00:37 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

12

 ความคิดเห็นที่ 12

11 ก.ย.2555  เวลา 00:38 น.
โดย.. นันท์ (nant) ส่งข้อความหลังไมค์ 223.204.144.130  

13


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน