ไม่ต้องการเพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันจะทำอย่างไรสาระสำคัญคือ ถ้าไม่ต้องการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน จะต้องทำอย่างไร

🔑 กุญแจ 5 ดอก ที่จะทำให้เราสุขภาพดี ห่างไกลจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งจะนำไปสู่โรคเรื้อรังที่ร้ายแรง เช่นหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจอุดตัน หลอดเลือดสมองอุดตัน มีดังนี้

1️⃣ การรักษาให้ระดับอินซูลินในเลือดต่ำมาก
(Very low insulin level)
2️⃣ การรักษาระดับกลูโคลสในเลือดให้ต่ำมาก
(Very low blood glucose level)
3️⃣ ไม่มีความผิดปกติทางสรีระวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับเบาหวาน
(No Diabetic Physiology)
4️⃣ ไม่มีกลุ่มอาการทางเมตาบอลิสม
(No metabolic syndromes)
อย่างน้อย 3 ใน 5 ของภาวะทางการแพทย์ต่อไปนี้

- อ้วนกลางลำตัว (Central Obesity) 
- ความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) 
- ระดับน้ำตาลในเลือดสูง (High Blood Sugar)
- ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง (High Serum Triglyceride)
- ระดับ HDL-Cholesterol ในเลือดต่ำ (Low Serum HDL-C)
5️⃣ อัตราส่วนโอเมก้า 3 ต่อโอเมก้า 6 ดีมาก (ถ้า 1 : 1 ได้ สุดยอด)

และหนึ่งในวิธีการที่สำคัญมากๆ ที่จะทำให้เราบรรลุกุญแจสุขภาพ 5 ดอกก็คือ การเปลี่ยนวิถีในการบริโภคมาเป็นโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง

ขอความมีสุขภาพกายใจที่ดี จงสถิตอยู่กับทุกคน ❤️
 

🔎 จำนวน LDL Particle กับความเกี่ยวข้องโรคหลอดเลือดหัวใจ : บริบทที่จำเป็นต้องพิจารณา (ตอนจบ)

Cholesterol Particle Counts and Heart Disease : Put into Context , Apo B, LDL-Particle

Ivor Cummins 
Low Carb Universe Conference (Nov 15,2018)

📋 โพสต์ตอนที่ 1 พี่ปุ๋มได้เขียนสรุปกระบวนการเกิด Atherosclerosis ว่ามีทั้งหมด 4 ชั้น + 1 ชั้น(โบนัส) และได้เขียนสรุปชั้นที่ 1 : The Glycocalyx เสร็จเรียบร้อย โพสต์นี้พี่จะสรุปชั้นที่เหลือกันค่ะ (รูปที่ 1)

 ชั้นที่ 1 : The Glycocalyx Layer
 ชั้นที่ 2 : The Endothelial Layer
 ชั้นที่ 3 : The Proteoglycan Layer
 ชั้นที่ 4 : The HDL-Cholesterol Layer
 ชั้นที่ 0 : The Oxidized LDL

📖 ชั้นที่ 2 : The Endothelial Layer

⚛️ กระบวนการที่จะพา LDL-Particle ผ่าน Endothelial Cell ซึ่งเป็นเซลล์ชั้นเดียวเรียงติดกันแน่น รอบผนังด้านในหลอดเลือด ด้านที่สัมผัสกับน้ำเลือดได้ มีอยู่ 2 ขบวนการ

1️⃣ ขบวนการ Trancytosis (การพา LDL-Particle ทะลุผ่าน Endothelial Cell)
(รูปที่ 2)

 กระบวนการนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้สนใจศึกษามากในตอนแรก เพราะทฤษฎีเดิมที่ LDL-Particle แทรกผ่านช่องว่างระหว่าง Endothelial Cell ดูจะเป็นจริงมากกว่า

 แต่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็พบขบวนการ Transcytosis นี้ว่าเกิดขึ้นจริงๆ โดยการใช้ Isotopes ทองคำ label ไปบน LDL-Particle เพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของ LDL-Particle พบว่ามันมีตัวรับหลายชนิดมากที่ร่างกายออกแบบเป็นพิเศษในการพา LDL-Particle ทะลุผ่าน Endothelial Cell จากด้านหนึ่ง มาอีกด้านหนึ่ง

 ปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการ Transcytosis ของ LDL-Particle คือ

- จำนวน LDL-Particle ยิ่งมีมาก ก็ส่งเสริมขบวนการนี้
- C-Reactive Protein
- Oxidized LDL
- Reactive Oxidation Species (อนุมูลอิสระ)
- TNF alpha (Tumor Necrosis Factor)
- Lipopolysaccharide Ingress (เกิดจากภาวะติดเชื้อที่กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน)

2️⃣ ขบวนการ Paracellular Transport

 นอกจาก LDL-Particle จะทะลุ Endothelial Cell ด้วย ขบวนการ Transcytosis ได้แล้ว ยังมีอีก 1 ขบวนการคือ Paracellular Transport

 Paracellular Transport คือขบวนการที่ LDL-Particle เคลื่อนที่ผ่านช่องว่างระหว่าง Endothelial Cell ซึ่งปกติจะเรียงตัวชิดแน่นไม่มีช่องว่าง เข้าไปถึงชั้น Intima ที่อยู่ใต้ชั้น Endothelial Cell คำถามคือช่องว่างระหว่าง Endothelial Cell เกิดขึ้นได้อย่างไร

 Endothelial Cell มีขบวนการผลัดเปลี่ยนเซลล์ที่ตาย ด้วยขบวนการ Apoptosis (โปรแกรมกำหนดให้เซลล์ตาย) อยู่แล้ว ช่วงจังหวะรอยต่อนี้เอง ที่มีจะมีการหลั่ง Tumor Necrosis Factor ออกมา ทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง Endothelial Cell และส่งเสริมการเคลื่อนที่ของ LDL-Particle ผ่านทางช่องว่างระหว่าง Endothelial Cell เราเรียก กระบวนการนี้ว่า Paracellular Transport 
(รูปที่ 3)

 ปัจจัยที่ส่งเสริม Paracellular Transportation คือ

- TNF Alpha
- Angiotensin II
- Interleukin 17

📖 ชั้นที่ 3 : The Intima Proteoglycans

⚛️ Proteoglycans คือสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวของน้ำตาลกับกรดอะมิโน มีลักษณะคล้ายกิ่งไม้ ที่เมื่อ LDL-Particle ผ่านชั้น Endothelial Cell เข้าไปถึงชั้น Intima ได้แล้ว มันจะถูกกัก (Retention) เอาไว้ ด้วยโครงสร้าง Proteoglycans ที่คล้ายกิ่งไม้นี้ (รูปที่ 4)

⚛️ ร่างกายมีกลไกปรกติในการผลัก LDL-Particle ที่เข้ามามากเกินให้ออกไปอยู่แล้ว ขบวนการกัก LDL-Particle ให้อยู่นานขึ้น เพิ่มโอกาสในการฟอร์มตัวกับ Macrophage เป็น foam cell เพื่อพัฒนาเป็น Atheroma อุดตันหลอดเลือดได้มากขึ้น คำถามคือปัจจัยอะไรที่ทำให้ LDL-Particle เพิ่มกิจกรรมในการจับกับ Proteoglycans คำตอบคือ

- สารเคมีที่อยู่ในเลือดของคนไข้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
- สารเคมีที่อยู่ในเลือดของคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน
- สารเคมีที่อยู่ในเลือดของคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่สอง
- Small densed/Oxidized LDL
- สารเคมีจากเลือดของคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่ง

📖 ชั้นที่ 4 : HDL-Efflux Issues

⚛️ ในขบวนการทำงานปรกติของการขนส่งไขมันให้เซลล์ที่หลอดเลือด HDL-Cholesterol จะถูกขนส่งเข้าไปในใต้ชั้น Endothelial Cell จนไปถึงชั้น Intima ผ่านตัวพาที่ชื่อ abc transporter เพื่อรอทำหน้าที่ของมัน

⚛️ หน้าที่ของ HDL-Cholesterol คือเข้าไปเก็บ LDL-Particle ที่เกาะติดอยู่บน Proteoglycans หรือ Oxidized LDL-Particle ที่เริ่มฟอร์มตัวกับ Macrophage (เซลล์เม็ดเลือดขาว) ที่ถูกเรียกให้มาที่จุดเกิดเหตุที่มีภาวะอักเสบ เพื่อเขมือบ Oxidized LDL ทำให้มันกลายเป็น Foam Cell เพื่อเตรียมแปะแผลที่เกิดจากการอักเสบที่หลอดเลือดตามหน้าที่ของมัน

⚛️ ถ้าไม่มี Oxidized LDL ที่มากเกินไป และมีจำนวน HDL ที่มีประสิทธิภาพ และจำนวนเพียงพอในการจัดการพาเอา LDL ออกไปได้ ขบวนการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันก็ไม่เกิด จบปัญหา (รูปที่ 5)

⚛️ มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่ดีมากแสดงถึงความสามารถของ HDL ในการขน LDL ออกมาจากผนังด้านในหลอดเลือด กลับสู่กระแสเลือดเพื่อนำส่งกลับไปตับว่า มีความเกี่ยวข้องและเป็นต้นเหตุของการป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน

📖 ชั้นที่ 0 (โบนัส) : The Oxidized LDL

⚛️ ในทฤษฎีเก่าของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันเชื่อว่า LDL-Particle จะถูก Oxidized หลังจากที่ถูกขนส่งเข้าไปอยู่ใต้ชั้น Endothelial Cell แล้ว โดยมีตัวรับชื่อ Lox-1 receptor เกี่ยวข้องในกระบวนการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันทุกขั้นตอน

⚛️ แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งเสนอความเป็นไปได้ใหม่ว่า LDL-Particle ที่ปกติ แล้วถูก Oxidized ตั้งแต่อยู่ในกระแสเลือด มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้เช่นกัน ซึ่ง Ivor บอกว่า ต้องการการศึกษาสนับสนุนเพิ่ม (รูปที่ 6)

🌸 เป็นอันว่าพี่สรุปเล็คเชอร์นี้ครบถ้วนแล้วนะคะ สาระสำคัญคือ ถ้าไม่ต้องการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน จะต้องทำอย่างไร

🔑 กุญแจ 5 ดอก ที่จะทำให้เราสุขภาพดี ห่างไกลจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งจะนำไปสู่โรคเรื้อรังที่ร้ายแรง เช่นหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจอุดตัน หลอดเลือดสมองอุดตัน มีดังนี้

1️⃣ การรักษาให้ระดับอินซูลินในเลือดต่ำมาก
(Very low insulin level)
2️⃣ การรักษาระดับกลูโคลสในเลือดให้ต่ำมาก
(Very low blood glucose level)
3️⃣ ไม่มีความผิดปกติทางสรีระวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับเบาหวาน
(No Diabetic Physiology)
4️⃣ ไม่มีกลุ่มอาการทางเมตาบอลิสม
(No metabolic syndromes)
อย่างน้อย 3 ใน 5 ของภาวะทางการแพทย์ต่อไปนี้

- อ้วนกลางลำตัว (Central Obesity) 
- ความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) 
- ระดับน้ำตาลในเลือดสูง (High Blood Sugar)
- ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง (High Serum Triglyceride)
- ระดับ HDL-Cholesterol ในเลือดต่ำ (Low Serum HDL-C)
5️⃣ อัตราส่วนโอเมก้า 3 ต่อโอเมก้า 6 ดีมาก (ถ้า 1 : 1 ได้ สุดยอด)

และหนึ่งในวิธีการที่สำคัญมากๆ ที่จะทำให้เราบรรลุกุญแจสุขภาพ 5 ดอกก็คือ การเปลี่ยนวิถีในการบริโภคมาเป็นโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง

ขอความมีสุขภาพกายใจที่ดี จงสถิตอยู่กับทุกคน ❤️

เครดิตความรู้ด้านบนผมนำมาจาก เฟส Fat Out กุญแจไขความรู้ใหม่สู่การขจัดไขมัน

https://www.facebook.com/fatoutkey/posts/841092392902370?__xts__[0]=68.ARAinU_3swhPzQhEG469yushISO4046gE5F2eRcYMb9MiuTUAaGSu9Oo0B906rQ6ddnZDlHPE2ckTCjNwfdcKzpx-pEfnaHBHqmcmHVQgxoXJQLlg7zyZ0FfbGeVyZYTGFJ5v3_qKvWt3664CGvZitUmUyIl_pb4jKMr7jWB-ENBthXFUhliKvO_xMH4LF6sstA-yDH76vOGiA1zzoOFPQ2rNlaAOF2D7NHa8ySAHUpc_6BYps36sMz_3grK1wJ-lDsPZEkKkBVJ5ct9rfMOXHaZbf65QgjLwSf2MA8YlnPOxprfl7MoUCLbr4HLcNY12Ry6yENzx5QKvhZH8GasCqQ&__tn__=-R


โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

30 ธ.ค.2561  เวลา 10:50 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81  

รูปที่ 1 : สรุป 4 ชั้น + 1 ชั้น (โบนัส) ของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน

https://www.facebook.com/fatoutkey/photos/a.573101443034801/841082289570047/?type=3&theater


 ความคิดเห็นที่ 2

30 ธ.ค.2561  เวลา 10:51 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81  

รูปที่ 2 : ชั้นที่ 2 The Endothelium Layer ขบวนการขนส่ง LDL-Particle ทะลุผ่าน Endothelial Cell ด้วยขบวนการที่ชื่อ Transcytosis

 ความคิดเห็นที่ 3

30 ธ.ค.2561  เวลา 10:53 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81  

รูปที่ 3 : ชั้นที่ 2 The Endothelium Layer ขบวนการขนส่ง LDL-Particle ผ่านช่องว่างระหว่าง Endothelial Cell ด้วยขบวนการที่ชื่อ Paracellular Transport

https://www.facebook.com/fatoutkey/photos/a.573101443034801/841082319570044/?type=3&theater


 ความคิดเห็นที่ 4

30 ธ.ค.2561  เวลา 10:55 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81  

รูปที่ 4 : ชั้นที่ 3 : The Intima Proteoglycans ตำแหน่งที่ลูกศรชี้คือ Proteoglycans ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายต้นไม้ ทำหน้าที่ในการกัก LDL-Particle เอาไว้

https://www.facebook.com/fatoutkey/photos/pcb.841092392902370/841082332903376/?type=3&theater


 ความคิดเห็นที่ 5

30 ธ.ค.2561  เวลา 10:57 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81  

รูปที่ 5 : ชั้นที่ 4 The HDL Efflux Issues ปริมาณ HDL ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพจะดึงเอาที่ติดอยู่กับให้กลับออกไปสู่กระแสเลือดและนำกลับไปที่ตับ

https://www.facebook.com/fatoutkey/photos/pcb.841092392902370/841082346236708/?type=3&theater


 ความคิดเห็นที่ 6

30 ธ.ค.2561  เวลา 11:00 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81  

รูปที่ 6 : The Oxidized LDL in Plasma เราควรสนใจเฉพาะ LDL-Particle ที่แทรกลงไปในชั้น Intima ของหลอดเลือด แล้วจึงถูก Oxidized โดยมี Lox-1 receptor ร่วมในขบวนการเกิด ภาวะหลอดเลือดอุดตันทุกขั้นตอน หรือเราควรจะสนใจ LDL-Particle ปรกติที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดแล้วจึงถูก Oxidized ตั้งแต่อยู่ในกระแสเลือดด้วยเช่นกัน เป็นเรื่องที่ต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/fatoutkey/photos/pcb.841092392902370/841082359570040/?type=3&theater


 ความคิดเห็นที่ 7

30 ธ.ค.2561  เวลา 11:07 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.81  
My second talk at the Low Carb Universe conference (Nov 15th 2018, Mallorca) - this one demystifying #Cholesterol particle ...
 
 
 
The original Cholesterol Conundrum was way back in 2014


 ความคิดเห็นที่ 8

10 ม.ค.2562  เวลา 11:56 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.219.196  

หน้าเด็ก ผิวพรรณดี ลดภาวะดื้ออินซูลิน(ลดความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ(NCD) 
1.โรคอ้วน
2.โรคเก๊าท์
3.โรคมะเร็ง
4.เส้นเลือดสมองอุดตัน
5.โรคหัวใจ
6.โรคเบาหวาน
7.โรคสมองเสื่อม
8.ไขมันพอกตับ
9.หอบหืด
10.โรคข้อเสื่อม
และอื่นๆอีกหลายสิบโรค)
มีแต่คนต้องการ แต่พฤติกรรมของเราหละ ดูเหมือนจะไม่เคยกลัว น้ำตาล ไม่เคยจำกัดการกินเป็นช่วงๆ (ทำ IF (Intermittent fasting(การเว้นช่วงเวลาการทานอาหารเป็นระยะ) กันเลย อ่านความรู้ในภาพ ที่คุณหมอทิม เฟสเพื่อเบาหวานอธิบาย จึงได้คำตอบว่า ไม่ลด ไม่ห่างจากการดื่มและกินอาหารที่มี
น้ำตาล คนยุคนี้ดื่มกินน้ำตาลทั้งบ่อย และถี่ ส่งผลร้ายต่อสุขภาพมากมายเพียงใด
(ความรู้จากคุณหมอทิม เฟส เพื่อนเบาหวาน)
https://www.facebook.com/Obesitythailand/photos/a.220132438680376/274142023279417/?type=3&theater

 ความคิดเห็นที่ 9

13 ม.ค.2562  เวลา 16:58 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  

ดูคลิปนี้มีอธิบายให้เข้าใจยิ่งๆขึ้นครับ คุณหมอ ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด อธิบายง่ายๆครับ

คอเลสเตอรอลกับการแปลผลไขมันในเลือดอย่างเข้าใจ
เวลาเราดูผลเลือดของตัวเราเองเราจะมองให้ภาพอย่างไร อะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าอันตรายหรือไม่อันตราย
https://youtu.be/PWL2b2zXhNk

https://www.facebook.com/Mlcomcoconutoil/videos/267318337229358/


 ความคิดเห็นที่ 10

14 ม.ค.2562  เวลา 11:10 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  


 ความคิดเห็นที่ 11

14 ม.ค.2562  เวลา 11:10 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  


 ความคิดเห็นที่ 12

14 ม.ค.2562  เวลา 11:11 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  


 ความคิดเห็นที่ 13

14 ม.ค.2562  เวลา 11:13 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  
ดังนั้นสัดส่วน TG/HDLยิ่งสูง ยิ่งบอกว่า LDL particle ที่เป็น small dence type B สูง ยิ่งอันตราย(ถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบของหลอดเลือด)
(ลองคำนวณดูนะครับ ค่าไตรกลีเซอไรด์ หารด้วย HDL ค่าที่ดีคือต่ำกว่า 2) ถ้าเกิน 2 (สูงแล้ว)แสดงว่าเริ่มอยู่ในภาวะดื้ออินซูลินแล้วครับ)

 ความคิดเห็นที่ 14

14 ม.ค.2562  เวลา 11:14 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  
ถ้าTG/HDL ต่ำ บอกว่า LDLส่วนมากเป็นLDLปกติ typeA
small dence type B มักจะพบกรณีTG สูงซึ่งพบบ่อยในmetabolic syndrome

 ความคิดเห็นที่ 15

14 ม.ค.2562  เวลา 11:16 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  
ในภาวะที่มีระดับTG สูง ซึ่งมักจะอัดแน่นบนVLDL เอมไซด์CETP จะมีการถ่ายโอนTG ไปยังHDLและLDL 

 ความคิดเห็นที่ 16

14 ม.ค.2562  เวลา 11:18 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  


 ความคิดเห็นที่ 17

14 ม.ค.2562  เวลา 16:37 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.223.171  


 ความคิดเห็นที่ 18

18 ม.ค.2562  เวลา 11:06 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.218.148  

การแปลผลไขมันอย่างง่าย-เพื่อนเบาหวาน คุณหมอทิม(เฟส เพื่อนเบาหวาน)

 ความคิดเห็นที่ 19

18 ม.ค.2562  เวลา 11:08 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.218.148  

***การแปลผลตามภาพด้านล่างนี้เป็นการแปลผลเบื้องต้นเท่านั้น

ถ้าแปลผลร่วมกับ HbA1C, insulin level, hs-CRP+มีของเก่าให้เปรียบเทียบจะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นครับ ซึ่งอาจต้องให้แพทย์หรือผู้ที่เข้าใจช่วยแปลผลให้อีกทีนึง 

อ่านเสร็จแล้วลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับ คุณคิดว่าระหว่างนาย A กับ B ใครมีแนวโน้มสุขภาพดีกว่ากัน พิมพ์คำตอบมาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับ

 

A ดีกว่ามากเลยครับ เอาค่า 41(ไตรกลีเซอไรด์)หารด้วย 77(HDL) ได้ค่าดีมากๆครับคือ 0.53 แล้วน้อยกว่า 2 ถือว่าดีมากครับ ส่วนผล B เอา 184(ไตรกลีเซอไรด์) หาร 48(HDL) ได้ค่า3.83 มีภาวะดื้ออินซูลินแล้ว ถือว่าไม่ดีเลยครับ
LDL มากไม่ใช่ปัญหา คอเลสเตอรอลมากไม่ใช่ป
ัญหา ถ้าเราไม่ดื้ออินซูลิน และ LDL ก็เป็น Type A มีใช่ Small Dense LDL (TYPE B)ซึ่งก่อปัญหาให้เกิดหลอดเลือด ครับ
https://www.facebook.com/Obesitythailand/posts/275772626449690?__xts__[0]=68.ARCkTPIsnWRao2xU7PrqS9sE1rd8xVdUSdiIaA50fdKZ9STfzZDUMEuF2iQqT4POEYWiLI-nAXSTiHUhlrzqh-nlDiynrE7umZUj2PZ-hueccqQ-VcCcjwdbOT3Dk0_QtiTK8U97wxpA_2C3Cxl6YmaZZNM1jcFiQhov2EQPD4KfWvmkrS5bdCIFk1FT7FxQLtCrQ2cBvVp3H4Dn5eiSRTHLWkYV3favGoNy5bQtH0d5Di3UoCz9BdKG5-XAQOFR_M2dTJqwBMvke2sVWFe5gyTs8vMwWmkczuH6jDHVc8fTNJDcQAQcOGDDfiJpNspMnp0ug6Zgb0xF-OqZB6RVtD0&__tn__=-R    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน