ปวดเข่าหลายสิบปี เจอทางออกคือ ถั่วนัตโตะ(ถั่วหมักญี่ปุ่น)วิตามิน K2 ในนัตโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นช่วยจัดการเรื่องแคลเซี่ยม เกาะในร่างกายผิดที่ ช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดและหัวใจวาย
อัตราการเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกลดลง
--------------------

(นัตโตะอาจเปลี่ยนสุขภาพหลอดเลือดและหัวเข่าของคุณได้)(อ่านความรู้ด้านล่างก่อน แล้วค่อยดูคลิปนะครับ)
วารสารกรมการแพทย์ 
กินแคลเซี่ยมเสริม ได้เส้นเลือดแข็ง แต่กระดูกไม่หายพรุน
นพ.สมยศ กิตติมั่นคง
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://www.dms.moph.go.th/…/…/data/2558/2558-03/no.3_07.pdf…

ผมเคยตั้งคำถามสาวๆ ที่ชอบกินแคลเซี่ยมเสริม
เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนว่า “รู้หรือเปล่าว่า แคลเซี่ยม
ที่กินเข้าไป มันไปเกาะอยู่ที่เส้นเลือด หรือเกาะอยู่ที่
กระดูก” คำถามนี้มักจะตามมาด้วยคำตอบว่า “ไม่รู้
เหมือนกัน” อ้าว ในเมื่อไม่รู้แล้วจะไปกินให้เปลืองเงิน
ทำไม แถมกินมากๆ มันอาจจะไปเกาะที่เส้นเลือด
ไปเกาะที่ลิ้นหัวใจ ไปเกาะตามสารพัดที่ที่มันไม่ควร
จะไปเกาะอีกด้วย
ปัญหาทางการแพทย์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ ่เรื่องหนึ่ง
ก็คือ เมื่ออายุมากขึ้นคนเราจะมีปัญหาเรื่องแคลเซี่ยม
ไปเกาะยังเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดแข็งตัว ไปเกาะที่
ลิ้นหัวใจ ทำให้ลิ้นหัวใจแข็งขยับไม่ได้ไปเกาะที่เนื้อเยื่อ
ข้อต่อ ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดข้อข้อเสื่อม แต่แคลเซี่ยม
กลับไม่ไปเกาะที่กระดูก ทำให้คนเราเป็นโรคกระดูกพรุน
ดูเหมือนโรคทั้งสองอย่างนี้จะไปด้วยกัน คือเกิดในคนที่
อายุมากขึ้นๆ
เวลาไปหาคุณหมอก็จะแนะนำให้กินแคลเซี่ยม
เพิ่มขึ้น กินวิตามินดีเพื่อให้ร่างกายดูดซึมแคลเซี่ยม
ที่กินเข้าไปได้มากขึ้น หรือแม้แต่ออกไปสัมผัสกับ
แสงแดดบ้าง เพื่อให้ร่างกายสร้างวิตามินดีให้เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกาย แต่ดูเหมือนว่ามันยังขาด
อะไรไปอย่างหนึ่ง คือเส้นเลือดแข็งตัว แต่กระดูกพรุน
นักวิทยาศาสตร์มีความสงสัยอย่างหนึ่งว่า ทำไมคนที่
มีโรคกระดูกพรุน แต่กลับมีแคลเซี่ยมไปเกาะที่เส้นเลือด
ทำให้เส้นเลือดแข็งตัว มันมีอะไรเชื่อมโยงกันหรือเปล่า?
แรกๆ ก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่า น่าจะมีระบบการส่งแคลเซี่ยม
จากกระดูกมาที่เส้นเลือดผิดปกติทำให้เส้นเลือดแข็งตัว
จากการที่มีแคลเซี่ยมมาเกาะ แต่ตอนหลังก็มีการพิสูจน์
ว่า แต่ละอวัยวะมีระบบการควบคุมแยกจากกันเป็นอิสระ
ในประเทศญี่ปุ่น มีการสังเกตว่าคนในแถบตะวัน
ออกของประเทศญี่ปุ ่นที่มีการกินอาหารบางชนิด คือ
นัตโตะ จะมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนน้อยกว่าคนที่อยู่
ทางตะวันตกของญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยกินนัตโตะ ต่อมาก็มีการ
พิสูจน์ด้วยการวิจัยจึงพบว่า วิตามิน เค2 (K2) ซึ่งมีอยู่ใน
นัตโตะ ช่วยลดการเกิดกระดูกพรุนได้
อวัยวะที่แคลเซี่ยมควรจะไปเกาะก็คือ กระดูกและ
ฟัน ส่วนอวัยวะที่ไม่ควรไปเกาะเลยก็คือ เส้นเลือด
ลิ้นหัวใจ กระดูกอ่อน เป็นต้น ในอดีตเชื่อว่าแคลเซี่ยม
ไปเกาะที่เส้นเลือดก็เพราะว่า มีการอักเสบที่เส้นเลือด
ต่อมาจึงมีแคลเซี่ยมไปเกาะตามหลัง ไม่เคยมีใครคิดว่า
แคลเซี่ยมจะเป็นตัวต้นเหตุของปัญหาเสียเอง
ความเชื่อ ข้อถกเถียงเรื่องแคลเซี่ยม เป็นตัวต้นเหตุ
เริ่มแรกของปัญหาที่เส้นเลือดหรือไม่นั้นมาชัดเจนเมื่อมี
การวิจัยที่เรียกว่า Rotterdam Heart Study ที่เป็นการ
วิจัยขนาดใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ใช้เวลาวิจัยถึง
7 ปีจึงพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงว่า คนที่กินวิตามิน K2
ในปริมาณมาก จะเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่กินวิตามิน K2
ในปริมาณที่น้อย
คนที่ทานวิตามิน K2 มากกว่า จะมีแคลเซี่ยมเกาะที่
เส้นเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจน้อยกว่า นอกจากนี้
ยังมีการพบว่า วิตามิน K2 มีส่วนช่วยในการยับยั้งมะเร็ง
บางชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น
ทุกคนที่ได้เรียนหนังสือคงผ่านการเรียนเรื่องวิตามิน
ตั้งแต่ สมัยเป็นเด็ก น่าจะยังจำกันได้อยู่ว่า วิตามิน
เป็นสารที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ร่างกายในระดับ
เซลล์ทำงานได้ตามปกติวิตามินเป็นสารที่ร่างกายไม่
สามารถสร้างเองได้แต่วิตามินบางตัวก็ได้จากจุลินทรีย์
ที่อยู่ในลำไส้ของตัวเราเอง
วิตามิน แบ่งง่ายๆ ได้ตามลักษณะของการละลายน้ำ
ว่าละลายในน้ำได้หรือเปล่า ดังนั้นวิตามินจึงมีพวกที่
ละลายในน้ำ กับอีกพวกคือวิตามินที่ละลายในไขมัน
วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ วิตามินบีวิตามินซีเป็นต้น
ส่วนวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี
วิตามินอีและวิตามินเค
วิตามินที่ละลายในน้ำ เราจะได้จากการกินอาหาร
พวกผักใบเขียว แต่วิตามินที่ละลายในไขมันบางส่วนก็ได้
จากผักใบเขียว เพราะผักใบเขียวก็มีไขมันอยู ่ในตัว
ของมัน อย่างไรก็ตาม วิตามินบางอย่างก็ได้จากการกิน
อาหารที่มีไขมันจากสัตว์
วิตามินที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ วิตามินเค ซึ่งเป็น
วิตามินที่ละลายในไขมัน วิตามินเคมีส่วนสำคัญในการ
ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกายของมนุษย์
ที่ไปทำหน้าที่ในการควบคุมการแข็งตัวของเลือด
การเคลื่อนย้ายเกลือแร่บางอย่างในกระดูก ควบคุม
ระดับเกลือแร่ที่อยู่ในหลอดเลือดและกระดูกอ่อน เกลือ
แร่ที่เราพูดถึง ก็คือแคลเซี่ยม
ถ้าร่างกายของเรามีวิตามินเคในระดับที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ร่างกายก็จะนำแคลเซี่ยมไปวางไว้ที่ที่
ควรจะอยู่ ที่สำคัญก็คือกระดูก แต่ในกรณีที่ร่างกายของ
เรามีวิตามินเคน้อย หรือไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะวาง
แคลเซี่ยมเอาไว้ผิดที่ผิดทางได้ไม่ว่าจะเป็นที่เส้นเลือด
ลิ้นหัวใจ กระดูกอ่อน หรือแม้แต่ในเซลล์ของร่างกาย
เป็นเหตุให้เกิดการแก่ก่อนวัยได้
วิตามินเคมาจากไหน? ในร่างกายของเรามีโรงงาน
สร้างวิตามินเคอยู่ แต่โดยส่วนมากเรามักไม่เคยได้ยิน
หรือนึกถึงมัน แบคทีเรียในลำไส้ของคนเราทำหน้าที่
สร้างวิตามินเคให้กับร่างกาย โดยวิตามินเคส่วนใหญ่
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ร่างกายได้รับจากวิตามินเค
ที่ผลิตขึ้นในลำไส้อีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ได้จาก
อาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ ถ้าเราไม่กินอาหารที่มี
ไขมันเลย ร่างกายก็อาจจะขาดวิตามินเค
ปัญหาอย่างหนึ่งของวิตามินเคที่ไม่เหมือนวิตามินที่
ละลายในไขมันชนิดอื่น เช่น วิตามินเอ วิตามินดีวิตามิน
อีก็คือวิตามินเคไม่สะสมในร่างกายเหมือนวิตามินที่
ละลายในไขมันอื่นๆ ดังนั้น ร่างกายจึงต้องได้รับวิตามิน
เคทุกวัน
วิตามินเคมีหลายชนิด วิตามินเคจากธรรมชาติแยก
ย่อยออกเป็นชนิด K1 และชนิด K2 วิตามินเคชนิด K1
หรือ Phylloquinone เป็นวิตามินเคที่ได้จากผัก เช่น
ผักใบเขียว น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น วิตามินเคชนิด K1
จะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด วิตามินเคอีกชนิด
หนึ่งคือK2 หรือ Menaquinoneเป็นวิตามินเคที่ได้จาก
เนื้อสัตว์ ไข่แดง ที่สำคัญคืออาหารหมักดอง ที่มีคนพูด
ถึงบ่อยๆ ก็คือ ถั่วเน่าหรือนัตโตะ ที่เป็นอาหารที่ได้จาก
ถั่วเหลืองหมักกับเชื้อแบคทีเรีย และเป็นอาหารพื้นเมือง
ของประเทศญี่ปุ่น
วิตามินเคชนิดK2 เป็นวิตามินที่สำคัญ และเกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการวางแคลเซี่ยมในร่างกายให้ถูกที่ถูกทาง
ถ้าร างกายได้รับวิตามินเคชนิด K2 ไม่เพียงพอ
ก็อาจจะเกิดปัญหาทำให้แคลเซี่ยมเกาะผิดที่ คือแทนที่
จะไปเกาะที่กระดูก กลับจะไปเกาะที่ที่มันไม่ควรจะไป
อยู่ เช่น ไปเกาะที่เส้นเลือด ลิ้นหัวใจ กระดูกอ่อน
เป็นต้น
การที่วิตามินเคชนิด K2 ช่วยจัดการเรื่องแคลเซี่ยม
เกาะในร่างกายผิดที่ได้จึงมีการนำเอาวิตามินเคชนิดนี้
มาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดแข็งตัวและมีแคลเซี่ยม
ไปเกาะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกพรุน
ได้อีกด้วย
สิ่งที่ใช้ร่วมกันในการรักษาโรคเหล่านี้ก็คือ การปรับ
การรับประทานให้เหมาะสม ร่างกายได้รับโปรตีน
วิตามินดีวิตามินเค แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม ที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย วิตามิน K2 ตอนนี้มี
จำหน่ายในรูปของยาเป็นเม็ดแคปซูลแล้ว
ในอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินเคชนิด K2 ก็มีการ
ผลิตจำหน่ายในเมืองไทยหลายปีแล้วเช่นเดียวกัน และ
คนไทยเองก็มีการผลิตเพื่อจำหน่ายแข่งขันกับสินค้า
นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น นั่นก็คือนัตโตะหรือถั่วเน่า
ญี่ปุ่น ที่เราสามารถทำเองที่บ้าน สำหรับรับประทานใน
ครอบครัว
ถั่วเน่าก็มีการทำเพื่อรับประทานกันในภาคเหนือ
ของประเทศไทย โดยวิธีการ ขั้นตอนการผลิตก็แตกต่าง
ไปจากของประเทศญี่ปุ่น แต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า
ถั่วเน่าของไทยจะมีวิตามิน K2 เหมือนนัตโตะที่เป็นถั่ว
เน่าญี่ปุ่นหรือเปล่า นัตโตะแบบผงแห้ง บรรจุแคปซูล
แต่เนื่องจากถั่วเน่าจะมีกลิ่นและลักษณะที่ไม่เป็นที่
คุ้นเคยกับวิถีชีวิตของคนไทยทั่วไปนัก ดังนั้นการ
สนับสนุนให้คนทั่วไปหันมาสนใจอาหารบำรุงสุขภาพ
ชนิดนี้คงต้องใช้เวลาสักระยะ เพื่อให้คนไทยได้มีความรู้
และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของ
อาหารชนิดนี้
ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะเลิกให้มีการโฆษณา
ว่า แคลเซี่ยมช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
เพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดเจนแล้วว่า มันเป็น
ความเชื่อผิดๆ มาหลายสิบปี

References
J Orthop Sci. 2002 ; 7(3) : 364-9.
Effects of vitamin K2, vitamin D, and calcium on the bone metabolism of rats in the
growth phase.
Hirano J
1
, Ishii Y. J Nutr. 2004 Nov ; 134(11) : 3100-5.
Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart
disease : the Rotterdam Study.
GeleijnseJM1
,Vermeer C, Grobbee DE,SchurgersLJ,Knapen MH,van der Meer IM, Hofman
A, Witteman JC.
Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 Sep;19(7):504-10. doi : 10.1016/j.numecd.2008.10.004.
Epub 2009 Jan 28.
A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease.
Gast GC1
, de Roos NM, Sluijs I, Bots ML, Beulens JW, Geleijnse JM, Witteman JC, Grobbee
DE, Peeters PH, van der Schouw YT.
Am J Clin Nutr February 2003 vol. 77 no. 2 512-516
Vitamin K intake and bone mineral density in women and men1, 2, 3, 4
1. Sarah L Booth,
2. Kerry E Broe,
3. David R Gagnon,
4. Katherine L Tucker,
5. Marian T Hannan,
6. Robert R McLean,
7. Bess Dawson-Hughes,
8. Peter WF Wilson,
9. L Adrienne Cupples, and
10. Douglas P Kiel
J. Nutr. May 2006 vol. 136 no. 5 1323-1328
Intake of Fermented Soybeans, Natto, Is Associated with Reduced BoneLoss in Postmenopausal
Women: Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) Study1
1. Yukihiro Ikeda*,2,
2. Masayuki Iki*,
3. Akemi Morita*,
4. Etsuko Kajita†,
5. Sadanobu Kagamimori**,
6. Yoshiko Kagawa‡, and
7. Hideo Yoneshima††
Kate Rhéaume-Bleue, Vitamin K
2
and the Calcium Paradox. Mississaugua : Wiley, 2012,
p. 74
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K2

 

วิตามินK2 ในนัตโตะช่วยจัดการแคลเซียมดีต่อกระดูกลดการอุดตันของหลอดเลือดและหัวใจวาย
https://www.youtube.com/watch?v=wkgJDG-hy3E

--------------------

ญี่ปุ่นวิจัยพบ กินถั่วหมัก “นัตโต” เป็นประจำลดความเสี่ยงหัวใจวายได้
เผยแพร่: 30 มี.ค. 2560 16:16 โดย: MGR Online
https://mgronline.com/japan/detail/9600000029749
ผลการวิจัยของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยกิฟู พบว่า การรับประทานถั่วหมัก หรือ “นัตโต” เป็นประจำ ช่วยลดความเสี่ยงหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกได้ร้อยละ 32

เอมไซม์ที่ชื่อว่า nattokinase ซึ่งมีอยู่ในนัตโตสามารถป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด โดยนักวิจัยได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 29,000 คนในจังหวัดทะคะยะมะ เก็บข้อมูลสุขภาพตั้งแต่ปี 1992 พร้อมสำรวจสุขภาพของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอด 16 ปี และสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่รับประทานถั่วหมัก หรือ “นัตโต” มากถึง 7 กรัมต่อวัน หรือมากกว่า 35กรัมต่อสัปดาห์จะมีอัตราการเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกลดลงร้อยละ 32 และความเสี่ยงจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายก็ลดลงเช่นกันในหมู่ผู้ที่รับประทานนัตโต

“นัตโต” คือ ถั่วหมัก ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมทานกับอาหาร โดยเฉพาะในมื้อเช้า แต่ชาวต่างชาติจำนวนมากไม่สามารถจะทานได้ เพราะกลิ่นและลักษณะเหนียวหนืดไม่ชวนกิน คุณค่าของนัตโตได้รับการพิสูจน์มานานแล้ว และมีการผลิตอาหารเสริมที่สกัดสารประกอบจากนัตโต รวมทั้งเครื่องสำอางค์จากนัตโตออกจำหน่าย

ศาสตราจารย์ ชิสะโตะ นะกะตะ แห่งมหาวิทยาลัยกิฟู เปิดเผยว่า หากไม่ชอบทานนัตโต ก็สามารถทานอาหารประเภทถั่ว ซึ่งมีส่วนช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดและหัวใจวายได้เช่นกัน เพียงแต่นัตโตมีเอมไซม์เฉพาะที่มีประสิทธิภาพบำรุงสุขภาพได้มากกว่า.

สารสกัดจากนัตโต สำหรับคนที่ทนกลิ่นและความเหนียวหนืดไม่ไหว
------------------

เครดิตคลิป
การย้อนกระบวนการเกิดหลอดเลือดแข็งและอุดตัน
https://www.youtube.com/watch?v=0HROd69Yqvo
DietDoctor Thailand
สนใจติดตามคลิปความรู้สุขภาพอื่นๆเพิ่มได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCB8AVnYrZOgvtqB_gYISnxA
https://www.facebook.com/DietDoctorThailand/
คุณหมอป๊อบ - นพ.ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด
อายุรแพทย์โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ(พระรามเก้า)
ปริญญาบัตร
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2534
วุฒิบัตร
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์, 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- เวชศาสตร์ชะลอวัย
อ้างอิงประวัติมาจาก
https://www.praram9.com/doctor.php…
----------------------------------
ญี่ปุ่นวิจัยกินถั่วหมักนัตโตประจำลดเสี่ยงหัวใจวาย
https://www.youtube.com/watch?v=efPhFNfAWUk
AROUND THE WORLD : ญี่ปุ่นวิจัยกินถั่วหมักนัตโตประจำลดเสี่ยงหัวใจวาย
TNN 24
เผยแพร่เมื่อ 3 เม.ย. 2017


โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

18 ต.ค.2561  เวลา 17:32 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119  
 
 
วิตามิน K2 ในนัตโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นช่วยจัดการเรื่องแคลเซี่ยม เกาะในร่างกายผิดที่ ช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดและหัวใจวาย อัตราการเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกลดลง


 ความคิดเห็นที่ 2

18 ต.ค.2561  เวลา 17:34 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119  

Vitamin K2 ลดการเกิดเส้นเลือดอุดตัน

ภาพจากงานวิจัย


 ความคิดเห็นที่ 3

18 ต.ค.2561  เวลา 17:35 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119  

Vitamin K2 ช่วยเรื่องหลอดเลือด

 ความคิดเห็นที่ 4

18 ต.ค.2561  เวลา 17:36 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119  

อาหารที่มีวิตามินK2 มากคือ นัตโตะ (ถั่วหมักญี่ปุ่น)

 ความคิดเห็นที่ 5

18 ต.ค.2561  เวลา 17:38 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119  

นัตโตะ ถั่วที่น่ากินที่สุดในญี่ปุ่น

 ความคิดเห็นที่ 6

19 ต.ค.2561  เวลา 14:00 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119  

ประสบการณ์ตรงกับตัวผมเองเลยครับ(ภาพบนสุดไม่ใช่ผมนะครับ) แต่ของผมมีอาการเจ็บหัวเข่า เมื่อนั่งยองๆ เป็นมาได้พักใหญ่ ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่า

เป็นเพราะอะไร แต่ด้วยอยากลองกินถั่วหมักญีุ่ป่น นัตโตะ ดูเค้าว่ามันดีต่อการจัดการแคลเซียมอยู่ผิดที่ ไปเกาะหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็ง หรือทำให้ลิ้นหัวใจผิดปกติ ผมลองกินไปได้ 2 ถาด ก็รู้สึกว่า ดีขึ้นมาก บังเอิญไปเห็น

ประสบการณ์จากอีกท่าน (รูปบนสุด) ใน Facebook DietDoctor Thailand (คุณหมอธนศักดิ์ ยิ้มเกิด) เอาความรู้นี้มาเผยแพร่ หนะครับ พี่ผู้ชายคนที่โพสต์ว่าดีขึ้น เค้ามีอาหารหัวเข่าขัดๆมาหลายสิบปี กินแล้วก็ดีขึ้น ผมก็เลยคิดว่า สงสัยผมดีขึ้นเพราะกินถั่วหมักญี่ปุ่น นี้เองครับ

คนตรัง คนไทยน่าจะมีปัญหา เรื่อง ข้อต่ออักเสบ ข้อเข่าอักเสบ เจ็บหลัง ปวดตามข้อกันไม่น้อย ก็คิดว่า ถ้าได้ทราบความรู้นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่สุขภาพ ใครๆก็อยากหายเวลาเจ็บมันทรมานมากๆครับ

ตอนนี้ผมกินยี่ห้อในภาพอยู่ครับ เท่าที่ดูน่าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่น ทำในไทย ข้อดีคือ ไม่ใส่สารปรุงแต่งเพิ่ม ไม่เค็ม

แต่ไม่แถมโชยุ นะครับ เพราะในโชยุ(ส่วนใหญ่มีผงชูรสผสมอยู่) ผมกินแล้ว กินไม่ยากเลยครับ

(ติดตามความรู้สุขภาพที่เฟสบุ๊ค mlcomน้ำมันมะพร้าว)

หรือพูดคุยสอบถามได้ที่ ร้านเอ็มแอนด์แอลคอมพิวเตอร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง(ใกล้สี่แยกวังตอ เข้ามาถนนวังตอ ระยะทาง 30 เมตร อยู่ขวามือ)

โทร 0891608228 เพิ่มเพื่อนLINE ด้วยเบอร์โทรหรือ LINE ID: phuriwat_mlcom

 


 ความคิดเห็นที่ 7

22 ต.ค.2561  เวลา 16:15 น.
โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.220.119  

ภาวะกระดูกพรุนภัยเงียบใกล้ตัว

กินแคลเซี่ยมเสริม ได้เส้นเลือดแข็ง
แต่กระดูกไม่หายพรุน
ถึงเวลาแล้วที่ควรจะเลิกให้มีการโฆษณา
ว่า แคลเซี่ยมช่วยป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
เพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดเจนแล้วว่า มันเป็น
ความเชื่อผิดๆ มาหลายสิบปี
การที่วิตามิน K2(มีมากในถั่วหมักญี่ปุ่น นัตโตะ) ช่วยจัดการเรื่องแคลเซี่ยม
เกาะในร่างกายผิดที่ได้จึงมีการนำเอาวิตามินเคชนิดนี้
มาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดแข็งตัวและมีแคลเซี่ยม
ไปเกาะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกพรุน
ได้อีกด้วย


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน