How To Cure:จะทำให้โรคเหล่านี้หายได้อย่างไรTheory of IF
Time-Restricted eating. การจำกัดช่วงเวลาการรับประทานอาหาร
DIETDOCTOR THAILAND·วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017อ่านแล้ว 118 ครั้ง

Time-Restricted eating.
การจำกัดช่วงเวลาการรับประทานอาหาร
A guide by Ted Naiman, MD.
นายแพทย์ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด :แปล
How To Cure:จะทำให้โรคเหล่านี้หายได้อย่างไร
· Overweight น้ำหนักเกิน
· Obesity โรคอ้วน
· Type 2 Diabetes เบาหวานชนิดที่ 2
· Metabolic Syndrome เมตาโบลิก ซินโดรม หรือโรคระบบเผาผลาญผิดปกติ
· Insulin Resistance การดื้ออินซูลิน
· Fatty Liver ไขมันพอกตับ
· High Blood Pressure ความดันโลหิตสูง
· High Cholesterol ไขมันคลอเลสเตอรอลสูง
· High Triglycerides ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง
· …and many more…และโรคอื่นๆที่เป็นเรื้อรัง
By Doing ABSOLUTELY NOTHING!! ด้วยการแทบไม่ต้องทำอะไรมากมายเลย
การจำกัดช่วงเวลาการรับประทานอาหาร(ไม่ใช่การลดปริมาณแคลลอรี)
FED v/s FASTED State
ร่างกายของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้พลังงานในระบบที่แตกต่างกันได้ 2รูปแบบ นั่นคือ ระบบในช่วงระยะรับประทานอาหารหรือการได้รับพลังงานจากภายนอกร่างกายเข้ามา(FED) และระบบในช่วงที่ร่างกายไม่ได้รับพลังงานจากภายนอกในช่วงที่ไม่ได้รับประทานอาหารโดยร่างกายจะใช้พลังงานจากที่สะสมไว้ในรูปไขมันสะสมในร่างกายเอง (FASTED)
📷
ในระยะFED
ร่างกายจะมีระดับของฮอร์โมนอินซูลินสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นสัญญาณบอกให้ร่างกายเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินไว้ในเซลไขมัน การมีอินซูลินสูงขึ้นทำให้การเผาผลาญไขมันสะสมมาเป็นพลังงานหยุดลง และร่างกายจะเผาผลาญน้ำตาลจากอาหารมื้อหลังสุดมาใช้เป็นพลังงานแทน
ในระยะFASTED
ระดับของฮอร์โมนอินซูลินจะต่ำลง(ในขณะที่ฮอร์โมนกลูคากอนและgrowth ฮอร์โมน ซึ่งออกฤทธิ์ตรงกันข้ามกับอินซูลินจะสูงขึ้น) ร่างกายจะเริ่มเคลื่อนย้ายไขมันสะสมออกมาและเผาผลาญเพื่อใช้เป็นพลังงานแทนการใช้น้ำตาล
ความเข้าใจเพื่อใช้ในทางปฎิบัติ
ร่างกายจะเผาผลาญไขมันสะสมได้ในระยะFASTEDเท่านั้น และ
ร่างกายจะสะสมพลังงานในรูปแบบไขมันก็ต้องอยู่ในระยะFEDเท่านั้นเช่นกัน
Insulin Resistance การดื้ออินซูลิน
โชคร้าย ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ช่วงเวลาในระยะFastedเท่าที่ควรจะเป็น ส่วนมากเราจะใช้ช่วงเวลาเกือบทั้งหมดในระยะFed
ผลที่ตามมาก็คือร่างกายและเซลต่างๆของเรามีเวลาน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยที่จะใช้ไขมันสะสมมาเป็นพลังงานได้ ขณะเดียวกันร่างกายของเรามีการ overusedหรือใช้ระบบพลังงานที่เกิดจากการเผาผลาญน้ำตาลมากเกินไป
ผลที่สุดฮอร์โมนอินซูลินจึงมีระดับสูงอยู่ตลอดเวลา และร่างกายหลีกเลี่ยงการใช้ไขมันเป็นพลังงาน โดยใช้ชีวิตอยู่บนการพึ่งพาพลังงานจากน้ำตาล
เมื่อเวลาผ่านไป เซลร่างกายที่ต้องตอบสนองต่ออินซูลินตลอดเวลาเป็นเวลาต่อเนื่องจึงเริ่มดื้ออินซูลิน ในขณะที่ร่างกายก็มีการหลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองระยะFed
การดื้ออินซูลินอย่างต่อเนื่องเป็นต้นเหตุของ Metabolic syndrome หรือโรคระบบเผาผลาญผิดปกติ ซึ่งจะแสดงอาการคือ น้ำหนักเพิ่ม(อ้วนลงพุง) ,ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง,ไขมันHDL(ไขมันดี)ต่ำ และระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนเข้าสู่การเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ปัจจุบัน 1ใน12คนบนโลกนี้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 35%ของวัยกลางคนและ50%ของคนสูงอายุอยู่ในภาวะ Metabolic syndromeหรือกลุ่มอาการก่อนเป็นเบาหวาน)
ในระดับเซล คนที่อยู่ในภาวะดื้ออินซูลินจะเผาผลาญและใช้พลังงานจากน้ำตาลกลูโคสเป็นหลัก โดยแทบจะไม่สามารถเผาผลาญไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานได้เลย ดังนั้นเมื่อระดับน้ำตาลจากอาหารที่ทานมื้อล่าสุดลดลง คนเหล่านี้จะหิวและโหยหาน้ำตาลจากอาหารประเภทคาร์บอร์ไฮเดรตมาเพิ่มเติม เนื่องจากเซลร่างกายแทบจะไม่มีความสามารถเผาไขมันสะสมมาใช้ได้
จากที่กล่าวมา เราพอจะมองเห็นว่า”ทำไมคนอ้วนจึงมักจะหิวบ่อยๆตลอดเวลา” คนเหล่านี้มีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายที่พอจะอยู่ได้เป็นเดือนโดยไม่ต้องทานอะไร แต่ยังหิวและทานได้เรื่อยๆ เคยมีสถิติที่รับการบันทึก ชายน้ำหนัก456ปอนด์ ทำการFasted 382 วัน โยดื่มเพียงน้ำกับวิตามิน เกลือแร่ และลดน้ำหนักลงได้ 276ปอนด์ โดยไม่เจ็บป่วยเลย
แต่โดยทั่วไปแล้วคนน้ำหนักเกินมักจะใชชีวิตอยู่แค่ในระยะFED แทบจะไม่มีประสบการณ์ในระยะFastedเลย ในระดับเซลจะเคยชินกับการเผาผลาญน้ำตาลมากกว่าไขมันและพวกเขามีภาวะดื้ออินซูลิน ทั้งสองสาเหตุนี้ทำให้ระดับอินซูลินสูงอย่างเรื้อรัง ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะเก็บสะสมไขมันเพิ่มขึ้นและยับยั้งการสลายไขมัน ซึ่งส่งผลต่อโรงงานพลังงานในเซลคือ ไมโตคอนเดรีย ไม่สามารถเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานได้อย่างที่เคย
ไมโตคอนเดรียสามารถเผาผลาญทั้งน้ำตาลและไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงาน แต่เมื่อมีการเผาผลาญผ่านระบบน้ำตาลมากขึ้น จึงปรับตัวต่อการเผาผลาญไขมันได้แย่ลง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคนที่เป็นเครื่องเผาน้ำตาล(Sugar Burner)เหล่านี้หยุดรับประทานเพียงแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงและน้ำตาลจากอาหารมื้อล่าสุดลดระดับลงในกระแสเลือด แทนที่จะสามารถเปลี่ยนไปใช้ไขมันสะสมเป็นพลังงานในช่วงระยะFasted คนเหล่านี้จะโหยหาน้ำตาลจากอาหารประเภทแป้งและคาร์บอไฮเดรตมากขึ้นแทน เขาจะใช้เวลาเกือบทั้งวันอยู่กับวงจรชีวิตหิวบ่อยทุกสองถึงสามชั่วโมง กินบ่อยแล้วน้ำตาลในเลือดสูงพุ่งขึ้น ตามด้วยน้ำตาลต่ำแล้วหิว สลับกันไป
เปรียบให้เห็นชัดก็เหมือนรถบรรทุกน้ำมันเป็น 10000แกลลอน แต่ต้องหยุดจอดรอเติมแก๊ซถังเล็กๆเพื่อไปต่อเพราะใช้น้ำมันในถังใหญ่ที่ลากบรรทุกมาไม่ได้
Fat Adaptation การปรับตัวเพื่อใช้พลังงานจากไขมัน
โชคดี...มนุษย์เราสามารถปรับตัวให้กลับมาใช้พลังงานจากไขมันแทนน้ำตาลมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามจะใช้เวลาบ้างรวมทั้งทักษะบางอย่าง ร่างกายเราจำเป็นต้องทำหลายๆอย่างเพื่อปรับตัวให้สามารถใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ตามเดิม
นั่นรวมถึงการเพิ่มความไวต่ออินซูลินของเซลเพื่อลดระดับอินซูลินในร่างกายลง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มในการที่ร่างกายจะสลายไขมันสะสมเพื่อใช้เป็นพลังงาน และการเพิ่มความสามารถของไมโตคอนเดรียที่จะสร้างพลังงานจากไขมันได้มากขึ้น มีหลายวิธีที่เราสามารถแนะนำให้ปฎิบัติได้ ตามนี้
📷
- Low carbohydrate diets. LCHF(Low Carb High Fat) อาหารคาร์บอไฮเดรตต่ำ ไขมันสูง ทำให้ร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไขมันแทนที่น้ำตาล เนื่องจากไขมันที่สูงและน้ำตาลที่ต่ำ ทำให้ร่างกายจะปรับตัวให้ใช้พลังงานจากไขมันมากขึ้นแม้ในระยะFed
- Exercise. High intensity exercise(HIIT)ลดระดับน้ำตาลและน้ำตาลสะสม(Glycogen)อย่างรวดเร็วจากการเร่งใช้น้ำตาล เร่งให้ร่างกายต้องสลับมาใช้ไขมันเป็นพลังงานเร็วขึ้น และเพิ่มความไวต่ออินซูลิน
- การลดอาหารที่ให้พลังงานประเภทคาร์ไฮเดรตแปรรูปและน้ำตาล และเพิ่มอาหารธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญทั้งวิตามินและเกลือแร่ การได้รับพลังงานจากน้ำตาลลดลงทำให้ร่างกายต้องสลับมาใช้ไขมันบ่อยขึ้น คุณสามารถลดแคลลอรีที่รับประทานได้ตราบใดที่คุณรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญไม่ขาดจากอาหารที่เป็นอาหารจริงๆ ธรรมชาติ ไม่ผ่านการแปรรูป (ให้งดproceesed food)
- Intermittent fasting(การเว้นช่วงเวลาการทานอาหารเป็นระยะ) เพื่อให้ร่างกายใช้เวลามากขึ้นในระยะFasted เพื่อเพิ่มทักษะให้ร่างกายในการเผาผลาญไขมัน

https://www.facebook.com/DietDoctorThailand/posts/2199798367011437?__xts__%5B0%5D=68.ARCUJ2HD1N8MHJrDW9PJCPeMZcpzOYP2N7RbyjwaXuDRRozyYn4CmOYWSF5E6bhbr8a9oY8XVTQ44BsgRnUBsk0GCaYscruiMIJG4Dy7r7PNfxB52iKDu3MPf8EPgq64ARffeg09qF-7hWRckwgFbRHY4OHXTbKJymCLJSxwogoZGcEa6dmhvA&__tn__=-R

อ่านเพิ่มเติมที่ได้ (เครดิตภาพจาก)

https://www.dietdoctor.com/intermittent-fasting/time-restricted-eating

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ความรู้คู่กับสุขภาพ ต้องปรับความรู้ใหม่หมดทั้งประเทศก็ว่าได้ครับ
ขออนุญาตครับ(ไม่ได้ขายสินค้าใดๆ) ถ้ามีเวลาเชิญชวนให้ดูคลิปเพื่อดูแลสุขภาพครับ
ระบบเผาผลาญพัง ต้นเหตุโรคเรื้อรัง

ทำไมเราป่วยด้วยโรคเรื้อรัง DietDoctor Thailand&HEIMEC
https://www.youtube.com/watch?v=yAS9f3HKjSs
Thanasak Yimkerd
เผยแพร่เมื่อ 17 มิ.ย. 2018
----------------
การรักษาโรคเรื้อรัง(NCD)ให้หายขาด เรื่องที่ต้องเข้าใจ
สาเหตุหลักของการเป็นโรคหัวใจคือการดื้ออินซูลิน(หมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านไขมันในเลือดได้รับการยอมรับระดับโลกบอกไว้)
https://www.youtube.com/watch?v=oSc4kdipqcg
เผยแพร่เมื่อ 10 มี.ค. 2018
----------------
อย่ากลัวอาหารไขมัน
https://www.youtube.com/watch?v=6mU4I1VBrwg
เผยแพร่เมื่อ 5 ธ.ค. 2017
----------------
น้ำตาล พิษในความหวาน
https://www.youtube.com/watch?v=-47jMSSqLXI
Thanasak Yimkerd
เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2018
น้ำผลไม้ ไม่เหมือน ผลไม้ เพราะน้ำผลไม้คือ น้ำฟรุกโตส ควรกินผลไม้เป็นผลสด
ถ้าเป็นเบาหวาน ควรงดผลไม้หวาน
----------------
เข้าใจคลอเลสเตอรอล(Cholesterol Misunderstanding)
https://www.youtube.com/watch?v=7wm937aqGCQ
Thanasak Yimkerd
----------------
LIVE "ความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันในเลือด"28/11/2560
โดยนายแพทย์ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด
Thanasak Yimkerd
เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xD117ar3yFg
-------------------------
ความจริงเรื่องการลดอาหารมัน กับ การทานยาลดไขมัน
https://www.youtube.com/watch?v=KmGIL3KyLW0
Thanasak Yimkerd
เผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 2017
โดยนายแพทย์ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด
---------------------
ความดันสูง
https://www.youtube.com/watch?v=_dBcOMn0PFU&t=189s
https://www.facebook.com/DietDoctorThailand/videos/2015251625466113/
---------------------
กรดไขมันดีไม่ดี อิ่มตัว ไม่อิ่มตัว ไขมันทรานส์ เราควรกินอะไร ไม่ควรกินอะไร
ไขมันทรานส์และน้ำมันเติมไฮโดรเจนคืออะไร?
Thanasak Yimkerd
เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ค. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=fAa6nO2NK9Q
---------------
ระบบเผาผลาญของร่างกายและโรคเรื้อรัง Live1DietDoctor Thailand
https://www.youtube.com/watch?v=-AeGR4BEmVM
Thanasak Yimkerd
เผยแพร่เมื่อ 14 พ.ย. 2017
----------------------------
การย้อนกระบวนการเกิดหลอดเลือดแข็งและอุดตัน
https://www.youtube.com/watch?v=0HROd69Yqvo
เผยแพร่เมื่อ 21 ธ.ค. 2017 โดย Thanasak Yimkerd
--------------------
สาเหตุที่แท้จริงของโรคหัวใจเฉียบพลัน
การเสียชีวิตเฉียบพลัน ทั้งที่เป็นนักกีฬาและแข็งแรงและไม่อ้วน
อะไรคือคำอธิบายของหัวใจวายกระทันหัน
ควมเชื่อที่ว่า เราพยายามควบคุมไม่ให้อ้วนก็ทำแล้ว ควบคุมความดัน ความคุมไขมันในเลือด ลดอาหารไขมัน
แต่ทำไมอัตราการตายอย่างกระทันหันจากโรคหัวใจไม่ลดลง แต่กลับสูงขึ้นเรื่อยๆ
The true cause of heart attack
Thanasak Yimkerd
เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=NIkMiDImKoA
-------------------
การควบคุมมะเร็งด้วยอาหาร Reversing cancer via diet.
คุณหมอป๊อบ - นพ.ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด
เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ค. 2018 โดย Thanasak Yimkerd
https://www.youtube.com/watch?v=NM1gHOs6zW0
-------------------
ทำไมไม่ต้องนับแคลอรี่
https://www.youtube.com/watch?v=wbmTxGjpZO8&t=102s
เผยแพร่เมื่อ 23 พ.ย. 2017
----------------------
ทานอาหารแบบไหน จึงจะสุขภาพดี?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้โรคเรื้อรังเหล่านี้ คาร์บ โปรตีน หรือไขมัน?
https://www.facebook.com/.../a.18995.../2196300470694560/...
-------------
Theory of IF
Time-Restricted eating. การจำกัดช่วงเวลาการรับประทานอาหาร
https://www.facebook.com/DietDoctorThailand/posts/2199798367011437?__xts__%5B0%5D=68.ARCUJ2HD1N8MHJrDW9PJCPeMZcpzOYP2N7RbyjwaXuDRRozyYn4CmOYWSF5E6bhbr8a9oY8XVTQ44BsgRnUBsk0GCaYscruiMIJG4Dy7r7PNfxB52iKDu3MPf8EPgq64ARffeg09qF-7hWRckwgFbRHY4OHXTbKJymCLJSxwogoZGcEa6dmhvA&__tn__=-R
----------------------
สนใจติดตามคลิปความรู้สุขภาพอื่นๆเพิ่มได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCB8AVnYrZOgvtqB_gYISnxA
https://www.facebook.com/DietDoctorThailand/
คุณหมอป๊อบ - นพ.ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด
อายุรแพทย์โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ(พระรามเก้า)
ปริญญาบัตร
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, 2534
วุฒิบัตร
- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์, 2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- เวชศาสตร์ชะลอวัย
อ้างอิงประวัติมาจาก

https://www.praram9.com/doctor.php?page=22&fname=&lname=&specialities=

ติตตามความรู้สุขภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/Mlcomcoconutoil/

 


โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 180.183.216.164   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน