ม.รามคำแหง รับสมัครปริญญาตรีคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  • คณะนิติศาสตร์        สาขาวิชานิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ     สาขาวิชาการจัดการ
  • คณะรัฐศาสตร์         กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
  • คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเตรียมรับปริญญา Pre – Degree เรียนรายกระบวนวิชา (สำหรับผู้จบม.3 เรียนแบบเก็บหน่วยกิต)
รับสมัคร ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง
  • ครั้งที่ 1 วันที่  1 มิ.ย. - 4 มิ.ย. 2561
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
สอบถามรายละเอียด
Facebook : ม.รามคำแหง ตรัง
-โทรศัพท์ 075-501164-5

โดย.. @ramtrang (worawat) ส่งข้อความหลังไมค์ 1.179.190.65   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน