เทศบาลนครตรัง ขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำสาธารณะและรางระบายน้ำเทศบาลนครตรัง ขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำสาธารณะและรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาขยะอุดตันอันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง

     นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครตรัง ส่วนหนึ่งมาจากขยะภายในคู คลอง รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ โดยเป็นขยะที่ประชาชนทิ้งลงไปบ้าง เป็นขยะตกค้างภายในท่อระบายน้ำบ้าง ซึ่งขยะเหล่านี้ไปกีดขวางการระบายน้ำ ทำให้น้ำระบายไม่ทัน เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดน้ำท่วมขัง มีผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชน

     เทศบาลนครตรัง จึงได้ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะและรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดการอุดตันของขยะ โดยหากพบเห็นขยะอุดตันอาจช่วยกันเก็บ หรือสามารถแจ้งมายังสายด่วนนครตรังที่หมายเลขโทรศัพท์ 1132 เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยสอดส่องดูแลและไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ปัญหาน้ำท่วมขังคงจะไม่เกิดขึ้น.

โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 182.52.236.139   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน