ข่าวครับ สงสัย ปลัดเทศบาลนครตรังจัดเลือกตั้งมีเงื่อนงำ


แฉปลัดเทศบาลนครตรังจัดเลือกตั้งมีเงื่อนงำ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 เมษายน 2555 18:41 น.
นายอภิชิต วิโนทัย หรือ ทนายแจ๊ค
       ตรัง - ทีม “ทนายแจ๊ค” แฉพฤติกรรมปลัดเทศบาลนครตรัง กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งชุดใหม่ ให้เอื้อต่อการเลือกตั้ง ส.ท. และนายกฯ ในวันที่ 22 เม.ย.นี้
       
       วันนี้ (11 เม.ย.) นายอภิชิต วิโนทัย หรือ ทนายแจ๊ค อดีต ส.ท.นครตรัง ส.จ.เขต อ.เมืองตรัง และประธานสภาทนายความ จ.ตรัง ในฐานะผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครตรัง หมายเลข 1 ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของ นางไพลิน เขื่อนทา ปลัดเทศบาลนครตรัง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครตรัง กรณีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งใหม่แทนชุดเก่า
       
       สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นางไพลินได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง โดยมี นายปัญญา ภิรมย์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นประธานกรรมการ แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มี.ค.55 นางไพลิน กลับลงนามแก้ไขตามคำสั่งเทศบาลนครตรังที่ 268/2555 เพื่อแต่งตั้งตนเองเป็นประธาน และมีคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นคนสนิทของ นางไพลิน คือ น.ส.โสภา วรานุศิษฎ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และ นางสุมาลี ตาแหลม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
       
       สำหรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งตามคำสั่งดังกล่าว นางไพลิน ระบุเหตุผลแต่เพียงว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งที่คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับบัตรเลือกตั้งชุดแรก ซึ่งมี นายปัญญา เป็นประธาน และยังมีข้าราชการระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ชายอีก 3 คนนั้น น่าจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผล และเหมาะสมกว่า
       
       โดยเฉพาะในการเดินทางไป-กลับ เพื่อรับบัตรเลือกตั้งไกลถึง กทม. และคณะกรรมการชุดนี้ยังต้องรับผิดชอบดูแลรักษาบัตรเลือกตั้งระหว่างการเดินทางกลับมายัง จ.ตรัง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดี เพื่อให้บัตรเลือกตั้งถูกนำมาถึงโดยปลอดภัย และไม่เสียหาย ชำรุด ฉีกขาด สูญหาย ถูกปลอมแปลง หรือมีเครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น
       
       ทั้งนี้ นายอภิชิต เห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งชุดใหม่ น่าจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าชุดแรก พร้อมตั้งข้อสังเกตการที่ นางไพลิน ยกเลิกคำสั่งแรก และแต่งตั้งใหม่นั้น เป็นพฤติการณ์ที่มีพิรุธน่าสงสัยอย่างยิ่ง ซึ่งทำให้หลายฝ่ายมองว่า บุคคลทั้ง 3 คนนี้ อาจมีส่วนได้เสียซึ่งกันและกัน เพราะสนิทสนมกันเป็นพิเศษ อีกทั้งคณะกรรมการชุดแรกที่แต่งตั้ง มีจำนวนถึง 6 คน แต่คณะกรรมการชุดใหม่กลับมีเพียง 3 คนเท่านั้น
       
       ด้วยเหตุนี้ จึงอยากให้ทาง กกต. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งเป็นชุดเดิม ที่มี นายปัญญา เป็นประธาน และขอให้ถอดถอน นางไพลิน เพื่อแต่งตั้ง นายปัญญา มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครตรังแทน เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 เม.ย.นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

แหล่งที่มาของข่าวครับ
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000045669

โดย.. ช้างเผือก 183.88.53.13   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

11 เม.ย.2555  เวลา 21:11 น.
โดย.. ช้างเผือก 183.88.53.13  

นำข่าวมาแปะเนื่องด้วย ลองค้นๆดูแล้วไม่มีข่าวนี้ลงในด้านบนเลยครับ จึงไม่คิดว่าจะซ้ำข่าวครับ

มีแหล่งที่มาของข่าวชัดเจน มิได้ตัดต่อเสริมคำพูดใดๆครับ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน