ภาพกิจกรรม ศาลเจ้าเก่าแก่ 141 ปี โปฮกเก็ง วังตอ


  1 2    หน้าถัดไป >


  宮福保 

神正德福


โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 มี.ค.2555  เวลา 13:05 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

.......

 ความคิดเห็นที่ 2

14 มี.ค.2555  เวลา 13:08 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

....

 ความคิดเห็นที่ 3

14 มี.ค.2555  เวลา 13:13 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 4

14 มี.ค.2555  เวลา 13:15 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 5

14 มี.ค.2555  เวลา 13:16 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

....

 ความคิดเห็นที่ 6

14 มี.ค.2555  เวลา 13:17 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 7

14 มี.ค.2555  เวลา 13:31 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 8

14 มี.ค.2555  เวลา 13:36 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

.....

 ความคิดเห็นที่ 9

14 มี.ค.2555  เวลา 14:10 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 10

14 มี.ค.2555  เวลา 14:13 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 11

14 มี.ค.2555  เวลา 14:14 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 12

14 มี.ค.2555  เวลา 14:17 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 13

15 มี.ค.2555  เวลา 10:33 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

พิธีอัญเชิญ หยกอ๋องส่องเต่  


 ความคิดเห็นที่ 14

15 มี.ค.2555  เวลา 10:34 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

นายระลึก หลีกภัย เป็นประธานในพิธี


 ความคิดเห็นที่ 15

15 มี.ค.2555  เวลา 10:35 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

เชิญ หยกอ๋องส่องเต่ เข้าสู่ ศาลเจ้า


 ความคิดเห็นที่ 16

15 มี.ค.2555  เวลา 10:35 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

...

 ความคิดเห็นที่ 17

15 มี.ค.2555  เวลา 10:37 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

อดีตนายอำเภอ อ.นาโยง ร่วมเชิญหยกอ๋อง เข้าสู่ที่ประทับ


 ความคิดเห็นที่ 18

15 มี.ค.2555  เวลา 10:38 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

ฮวดซู กล่าวรายงานต่อ หยกอ๋องส่องเต่


 ความคิดเห็นที่ 19

15 มี.ค.2555  เวลา 10:39 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

..

 ความคิดเห็นที่ 20

15 มี.ค.2555  เวลา 10:39 น.
โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 122.154.26.6  

..


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน