นายกฯอบจ.ตรัง ให้ความสำคัญการศึกษาสายอาชีพเมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 23 .. 55 ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค .ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวให้โอวาทในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2554 ทั้งในระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ว่า ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการศึกษาสายอาชีพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศ เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 จะมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน จึงทำให้มีการลงทุน การบริการ การศึกษาอย่างเสรีใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องต่อยอดพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับ เพราะเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้แข่งขันกับสังคมโลกได้ ทั้งนี้ตนเองอยากให้นักศึกษาที่จบสายอาชีพตระหนักถึงความสำคัญ มีความพึงพอใจ แม้จะจบการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ปวส.หรือ จะศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ทางรัฐบาลเองก็จะมีสถาบันตรวจสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ทำให้มีค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น หรือสูงกว่าผู้ที่จบสายอื่นๆ

โดย.. Pooy 168.120.33.225   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

27 ก.พ.2555  เวลา 09:06 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามหลังจากที่นักศีกษาจบไปแล้วก็ควรที่จะมีการหมั่นฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน เขียน และการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งปัญหาสำคัญของประเทศไทย คือ การใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อมีการเปิดตลาดการค้าเสรี คนไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานโลกได้ ดังนั้นแนวโน้มการตกงานจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น มาเลเซีย ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลก เพื่อผลิตบุคลากรป้อนสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น และถ้าหากทุกคนไม่มีการปรับตัวที่จะเตรียมพร้อม ก็อาจสูญเสียโอกาสหลายด้านในการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนที่ใกล้จะถึงนี้อย่างแน่นอน


 ความคิดเห็นที่ 2

27 ก.พ.2555  เวลา 09:08 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

นายกฯอบจ.ตรัง ให้ความสำคัญการศึกษาสายอาชีพ และเน้นย้ำให้หมั่นฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

 ความคิดเห็นที่ 3

27 ก.พ.2555  เวลา 09:09 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

นายกฯอบจ.ตรัง ให้ความสำคัญการศึกษาสายอาชีพ และเน้นย้ำให้หมั่นฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

 ความคิดเห็นที่ 4

27 ก.พ.2555  เวลา 09:10 น.
โดย.. Pooy 168.120.33.225  

นายกฯอบจ.ตรัง ให้ความสำคัญการศึกษาสายอาชีพ และเน้นย้ำให้หมั่นฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน