กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาิติวันนี้ 18 ก.พ. 55 เวลา 09.30 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงาน "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" โดยมีนางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายฐานิสร์ เทียนทอง และนายบัณฑูร สุภัควณิช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง เครือข่ายกลุ่มสตรี 4 ภาค เพื่อการเข้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมคณะ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

18 ก.พ.2555  เวลา 22:08 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163  


 ความคิดเห็นที่ 2

18 ก.พ.2555  เวลา 22:09 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163  

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เปิดศูนย์อำนวยการการลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

 ความคิดเห็นที่ 3

18 ก.พ.2555  เวลา 22:12 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163  

นายจรูญ แก้วเล็ก (ครูเอ็ม) และนายกฤษฎา บิลเกษม (ครูโอ๋) ตัวแทนจังหวัดตรัง ในการตรวจสอบและรับข้อมูลการลงทะเบียนกองทุนพัฒนาสตรีแห่งชาติจากจังหวัดตรัง โดยประจำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2555

 ความคิดเห็นที่ 4

21 ก.พ.2555  เวลา 19:47 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163  
สรุปยอดผู้สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ของจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1,420 คน แยกเป็น กันตัง 256 คน เมืองตรัง 121 คน รัษฎา 53 คน ห้วยยอด 185 คน สิเกา 121 คน นาโยง 316 คน ย่านตาขาว 99 คน ปะเหลียน 269 คน อำเภอที่ไม่มีผู้สมัคร คือ วังวิเศษ และหาดสำราญ จังหวัดตรัง มีสตรีสมัครสมาชิกรวมทั้งสิ้น 3.429 คน ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

 ความคิดเห็นที่ 5

21 ก.พ.2555  เวลา 19:50 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163  
ข้อมูลจะได้มาจากการรับสมัครในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ ที่ กศน.อำเภอต่างๆ และส่งข้อมูลมายังศูนย์อำนวยการการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นและประมวลผลรวมในนามจังหวัด และรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามลำดับ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน