กศน. เปิดลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี 18-29 ก.พ.ทั่วประเทศ


นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลและระดับจังหวัด ในคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งขึ้น ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.ทั่วประเทศเป็นหน่วยงานดูแลและรับผิดชอบ การลงทะเบียนรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-29 กุมภาพันธ์นี้ โดยกองทุนดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะสนับสนุนการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแบบดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย โอกาสในการพัฒนาอาชีพ และการดูแลปัญหาสตรี จัดสรรให้จังหวัดละ 100 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ร้อยละ 60-80 ส่วนที่เหลือเป็นเงินจ่ายขาดให้สตรีที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งนี้ สามารถรับใบสมัครได้จากหน่วยเคลื่อนที่ของ กศน.ที่เข้าไปรับสมัครในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือจาก กศน.ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nfe.go.th ก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ กศน.จากนั้นตรวจสอบรายชื่อได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้สมัครเข้ากองทุนฯ จะต้องเป็นคนไทย เพศหญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่จะลงทะเบียน จากนั้นจะมีการจัดเวทีชาวบ้านเพื่อคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทนหมู่บ้านเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนระดับตำบล และระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม ก่อนจะมีการเปิดตัวกองทุนอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 8 มีนาคม 2555

โดย.. ครูโอ๋ 118.173.133.33   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

10 ก.พ.2555  เวลา 21:09 น.
โดย.. ครูโอ๋ 118.173.133.33  
กศน.จังหวัดตรัง ประชุมเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัครฯ ครูกศน.ตำบล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมรับลงทะเบียนโดยให้กศน.อำเภอประสานงานกับผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. หรือกลุ่มสตรีต่างๆ เพื่อให้ทั่วถึง คาดว่าจังหวัดตรัง มีสตรีที่สนใจในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน

 ความคิดเห็นที่ 2

11 ก.พ.2555  เวลา 17:36 น.
โดย.. tono_2009 223.207.214.226  

เรียนเชิญมาประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวได้ที่สถานีวิทยุคลื่นกุหลาบแดงตรัง 97.0MHz ได้ทุกเมื่อ ติดต่อกลับได้ที่ 0851508700

 


 ความคิดเห็นที่ 3

15 ก.พ.2555  เวลา 19:12 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้ทางเวปไซด์ http://trang.nfe.go.th และยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนของท่าน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ อ.ละออง ภู่กลาง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ โทร 075 218 440 ในวันและเวลาราชการ

 ความคิดเห็นที่ 4

18 ก.พ.2555  เวลา 20:46 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163  
ดาวน์โหลดใบสมัครอีกทางหนึ่งได้ที่ http://www.womenfund.thaigov.go.th/

 ความคิดเห็นที่ 5

20 ก.พ.2555  เวลา 13:17 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.172.235.161  

 

 ความคิดเห็นที่ 6

20 ก.พ.2555  เวลา 13:18 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.172.235.161  

ศูนย์อำนวยการการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี


 ความคิดเห็นที่ 7

21 ก.พ.2555  เวลา 19:46 น.
โดย.. ครูโอ๋ 203.158.109.163  
สรุปยอดผู้สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ของจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 1,420 คน แยกเป็น กันตัง 256 คน เมืองตรัง 121 คน รัษฎา 53 คน ห้วยยอด 185 คน สิเกา 121 คน นาโยง 316 คน ย่านตาขาว 99 คน ปะเหลียน 269 คน อำเภอที่ไม่มีผู้สมัคร คือ วังวิเศษ และหาดสำราญ จังหวัดตรัง มีสตรีสมัครสมาชิกรวมทั้งสิ้น 3.429 คน ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน