มรภ.สวนดุสิต ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยืการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาที่รับสมัคร
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
4.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน