มรภ.สวนดุสิต ศูนย์ตรังจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรฯหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรฯ ขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะการณ์ทางสังคม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 12 ม.ค. 2555 ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง


โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

12 ม.ค.2555  เวลา 16:10 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม


 ความคิดเห็นที่ 2

12 ม.ค.2555  เวลา 16:11 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม

 ความคิดเห็นที่ 3

12 ม.ค.2555  เวลา 16:11 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม

 ความคิดเห็นที่ 4

12 ม.ค.2555  เวลา 16:11 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม

 ความคิดเห็นที่ 5

12 ม.ค.2555  เวลา 16:12 น.
โดย.. ปชส.สวนดุสิต 202.29.83.75  

ภาพกิจกรรม


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน