ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในเมืองตรังศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุด ในเมืองตรัง คือศาลเจ้าอะไรค่ะ 1 ศาลเจ้า ปุนเถ้ากง วังตอ ที่ปีมังกร 2555 นี้จะครบรอบ 141 ปีแล้ว 2 ศาลเจ้า โก๊ยเส้งอ๋อง ท่าจีน ( บริเวรพื้นที่สามเหลี่ยม ที่บรรจบกันของคลองนํ้าเจ็ด กับแม่นํ้าท่าจีน ปัจจุบันเหลือแต่ซากแล้วค่ะ ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมัย ครูตองเอ็ก ) 3 ศาลเจ้า ม๊าจ้อโป๋ กันตัง รบกวนผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วย ฮกเกี้ยนหลาง

โดย.. ฮกเกี้ยนหลาง 182.52.92.175   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน