หางานดีเจ/นักจัดรายการ


หางานดีเจ/นักจัดรายการ ส่งตัวเองเรียนครับ มีปัญหาการเงินทางบ้าน ครับ ประสบการณ์: นักจัดรายการวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศุนย์กลาง ประชาสัมพัทธ์ของมหาวิทยาลัย เเละ คณะ / ค้องการหางานเกี่ยวกับกับ นักจัดรายกายวิทยุ ครับ เพื่อส่งตัวเอเรียนหนังสือ TT รับผิดชอบงาน ครับ 0836470877 : เบนซ์ครับ TT

โดย.. johnnie 223.207.213.2   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน