รับฟังความคิดเห็นเรื่องขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ เมื่อเวลา 10. 30 น. วันที่ 28 ธ.ค. 2554  ที่ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง  นายสมจิตร  คงฉาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิด โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ “แปลงทุ่งตำเสา”  สืบเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เตรียมจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติงานดูแลรักษาเครื่องจักรกล บ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง ซึ่งสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลง “ทุ่งตำเสา” หมู่ที่11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ และทางกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว  

โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.28.33   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

29 ธ.ค.2554  เวลา 10:23 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.28.33  

 ดังนั้นเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นไปตามระเบียบ  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น  และหาข้อสรุปเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์  โดยผู้ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการฯดังกล่าวมีจำนวน 73 คน  และทุกคนที่เข้าร่วมต่างก็มีการยกมือแสดงความคิดเห็นชอบตามโครงการดังกล่าว  พร้อมกับมีการเสนอแนะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่  เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถขอใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นแหล่งร่วมกันทำกิจกรรมของชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

 ความคิดเห็นที่ 2

29 ธ.ค.2554  เวลา 10:23 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.28.33  

รับฟังความคิดเห็นเรื่องขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์


 ความคิดเห็นที่ 3

29 ธ.ค.2554  เวลา 10:23 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.28.33  

รับฟังความคิดเห็นเรื่องขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์


 ความคิดเห็นที่ 4

29 ธ.ค.2554  เวลา 10:42 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 168.120.28.33  

รับฟังความคิดเห็นเรื่องขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน