โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่


โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีบริบูรณ์ ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6 ปีขึ้นไป และนักเรียนแซมชั้นทุกระดับชั้น หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาสมุดฉีดวัคซีน จำนวน 1 ฉบับ ค่าใบสมัคร จำนวน 100 บาท ติดต่อ ห้องธุรการ โทร. 075-218-597 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดย.. สำนักรักษ์บ้านเกิด 118.173.131.190   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน