ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ (กิมซิ้ม) องค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย  (กิมซิ้ม)  องค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย  ในศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง ถนนเพลินพิทักษ์  (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย)  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมบารมี  เสริมมงคลชีวิต  ทางศาลเจ้าได้อันเชิญ  รูปเคารพไม้แกะสลักองค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย  ที่สร้างแทนองค์สมมุติไว้สักการะบูชาพร้อมป้ายยันต์และเถ้าธูปศักดิ์สิทธิ์ขององค์ยุวเทพท่ามกงเยี้ยสถิตประจำในศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกงแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่สาธุชนทุกท่าน ซึ่งบารมีแห่งกระแสทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย แผ่ทั่วยังท่านที่มาสักการะบูชาโดยตรง ซึ่ง องค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย ก็ได้โปรดแผ่เมตตาช่วยผู้ที่มาสักการะท่านให้สมปรารถนาทุกๆคนได้อย่างน่าพิศวงยิ่ง  องค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย ( สำเนียงเรียกของชาวพื้นเมืองจีนแคะ ถิ่นกำเนิดของท่านเรียก องค์ยุวเทพท่ามกุงหย่า ) ความเป็นมาถิ่นกำเนิดในประเทศจีนของแดนศักดิ์สิทธิ์วัดเก้ามังกรและศาลา เต็ก เต๋า เต็ง ณ ตำบลหุ้ยตัง อำเภอหุ้ยจิว มณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนตอนใต้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รำลึกแด่เทพผู้มหิทธานุภาพ องค์ยุวเทพผู้ทรงฤทธิ์ เป็นที่เลี่องลือไปทั่วสี่คาบสมุทร  สำหรับองค์ ยุวเทพท่ามกงเยี้ย ได้ผ่านพิธีเบิกเนตรจากตำราอันศักดิ์สิทธิ์  แกะสลักจากไม้เทพทาโร เป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการนับถือมากในจังหวัดตรังและประชาชนทั่วประเทศ ทรงเป็น องค์มเหสักข์ที่เลิศด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อมวลมนุษย์   อันนำมาซึ่งความศรัทธาแน่วแน่มั่นคงอย่างยิ่ง สำหรับวันสำคัญขององค์ ยุวเทพท่ามกงเยี้ย นับตามปฏิทินจันทรคติของจีนดังต่อไปนี้ ........               

    วันที่  5  เดือน  3  เป็นวันรำลึกถึงวันที่องค์ยุวเทพได้สำเร็จมรรคผล                   

    วันที่ 8 เดือน 4 เป็นวันสิริมงคลวันสมบูรณ์ทางการเกษตร (วันพืชมงคล)                                                                                  

    วันที่ 26 เดือน 6 เป็นวันฉลองครบรอบวันเกิด

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง ถนนเพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งมีท่านสถิตอย่างเป็นรูปธรรมถาวร

 


โดย.. โกลุ้ง 180.183.194.247   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

21 พ.ย.2554  เวลา 06:18 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.194.247  

(กิมซิ้ม) องค์ยุวเทพท่ามกงเยี้ย ใน ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง                 ถนนเพลินพิทักษ์  (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย)  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 2

21 พ.ย.2554  เวลา 06:19 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.194.247  

(กิมซิ้ม)  องค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย  ในศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง ถนนเพลินพิทักษ์  (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย)  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 3

21 พ.ย.2554  เวลา 06:26 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.194.247  

(กิมซิ้ม)  องค์ยุวเทพ ท่ามกงเยี้ย  ในศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง ถนนเพลินพิทักษ์  (ข้างโรงพระท่ามกงเยี้ย)  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง

 ความคิดเห็นที่ 4

21 พ.ย.2554  เวลา 06:35 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.194.247  

 ภาพในอดีต  อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน