สัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์ ครั้งที่ 12 ปี 49


  1 2 3    หน้าถัดไป >จังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง จัดงานสัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2549  ในระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2549   ณ โรงแรมธรรม รินทร์ ธนา โดยมีนายอานนท์ มนัสวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานระดับนักเรียนแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่
 - การประกวดวาดภาพ 
 - การประกวดปั้นสร้างสรรค์ 
 - การประกวดแต่งกลอนแปด 
 - การประกวดคัดลายมือ
 - การประกวดการพูดในที่ประชุมชน
 - การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ 
 - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล  
 - การประกวดแกะสลักผักและผลไม้
 - การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย


โดย.. อีอต 203.188.22.75   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:23 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์รักษ์พะยูนฯ


 ความคิดเห็นที่ 2

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:25 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ผู้ว่าฯ ตรัง ตีฆ้อง 12 ครั้ง

 ความคิดเห็นที่ 3

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:26 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดและร่วมแข่งขันวาดภาพ

 ความคิดเห็นที่ 4

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:29 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษาปีที่ผ่านมาและครั้งล่าสุด ในงานสัปดาห์รักษ์พะยูนและรักศิลป์ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา


 ความคิดเห็นที่ 5

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:30 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

มอ.ปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการ


 ความคิดเห็นที่ 6

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:31 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ผู้ว่าฯ ประธานหอฯและหัวหน้าส่วราชการ เดินชมนิทรรศการภายในงาน

 ความคิดเห็นที่ 7

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:31 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ผู้ว่าฯ ประธานหอฯและหัวหน้าส่วราชการ เดินชมนิทรรศการภายในงาน

 ความคิดเห็นที่ 8

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:33 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

คณะศิลปิน ที่นำผลงานมาร่วมจัดนิทรรศการในปีนี้

 ความคิดเห็นที่ 9

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:34 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

การประกวดปั้นสร้างสรรค์

 ความคิดเห็นที่ 10

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:35 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

การประกวดปั้นสร้างสรรค์

 ความคิดเห็นที่ 11

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:38 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ผลงานยอดเยี่ยม ของน้องชั้นอนุบาล

 ความคิดเห็นที่ 12

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:39 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

คณะกรรมการกำลังตัดสินผลงาน การประกวดปั้นสร้างสรรค์

 ความคิดเห็นที่ 13

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:40 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

กำลังคัดภาพผลงาน การแข่งขันวาดภาพ

 ความคิดเห็นที่ 14

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:43 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

กำลังดูรายละเอียดภาพ ตัดสินยากครับ ฝีมือการวาดยอดเยี่ยมจริงๆ


 ความคิดเห็นที่ 15

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:44 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

นี่ก็อีกช่วงชั้น

 ความคิดเห็นที่ 16

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:46 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ประกวดแต่งกลอนแปด


 ความคิดเห็นที่ 17

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:47 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ประกวดการพูดในที่ประชุมชน

 ความคิดเห็นที่ 18

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:48 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

ชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงประเภทไทยสากล


 ความคิดเห็นที่ 19

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:49 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

นักเรียนที่เข้าร่วม ประกวดร้องเพลงประเภทไทยสากล

 ความคิดเห็นที่ 20

20 ธ.ค.2549  เวลา 00:50 น.
โดย.. อีอต 203.188.22.75  

นักเรียนที่เข้าร่วม ประกวดร้องเพลงประเภทไทยลูกทุ่ง


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน