ทิศทางท้องถิ่นไทยกับประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางท้องถิ่นไทยกับประชาคมอาเซียน” ขึ้นที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของไทยทั้งฝ่ายข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ได้รับทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ในการที่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้ง จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในพ.ศ. 2558

 

======================

นายกฯ กิจ หลีกภัย กล่าวเปิดงาน


โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

10 พ.ย.2554  เวลา 11:56 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ในการสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากร 2 ท่านคือ  (1) ร.ศ. ดร. ขจิต จิตตเสวี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ (2) รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ดำเนินรายการ

 ความคิดเห็นที่ 2

10 พ.ย.2554  เวลา 11:56 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เรียงจากซ้ายไปขวาคือ ร.ศ. ดร. ขจิต จิตตเสวี  ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว และ รศ. วุฒิสาร ตันไชย


 ความคิดเห็นที่ 3

10 พ.ย.2554  เวลา 11:58 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน เช่น นายอำนวย บัวเขียว นายกอบจ.ชุมพร นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกอบจ. นครศรีธรรมราช


 ความคิดเห็นที่ 4

10 พ.ย.2554  เวลา 11:59 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

งานสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้มาเข้าร่วมกว่า 590 คน ซึ่งเป็นผู้นำและข้าราชการจากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 100 องค์กรของจังหวัดตรัง และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก 13 แห่งของภาคใต้    


 ความคิดเห็นที่ 5

10 พ.ย.2554  เวลา 12:35 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน เช่น นายอำนวย บัวเขียว นายกอบจ.ชุมพร นายพิชัย บุณยเกียรติ นายกอบจ. นครศรีธรรมราช


 ความคิดเห็นที่ 6

10 พ.ย.2554  เวลา 12:36 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

แสดงความคิดเห็น


 ความคิดเห็นที่ 7

10 พ.ย.2554  เวลา 12:37 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ผลการประชุมขอนำเสนอให้ทราบในโอกาสถัดไป    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน