เปิดงานประเพณีลอยกระทง อบต.เขาวิเศษ6 พฤศจิกายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความเคาพรบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ในชุมชนตำบลเขาวิเศษ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษ ที่ได้ใช้ประโยชน์ หรือทำความเสียหายแก่น้ำ และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยงานประเพณีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ วัดเขาพระวิเศษ ต. เขาวิเศษ อ. วังวิเศษ จ.ตรัง   ในโอกาสนี้ นายกฯ กิจ หลีกภัย ได้มอบพัดลมเพื่อร่วมเป็นของรางวัลในการจับฉลากอีกด้วย  

โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 พ.ย.2554  เวลา 09:44 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เปิดงานประเพณีลอยกระทง อบต.เขาวิเศษ


 ความคิดเห็นที่ 2

9 พ.ย.2554  เวลา 09:44 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เปิดงานประเพณีลอยกระทง อบต.เขาวิเศษ


 ความคิดเห็นที่ 3

9 พ.ย.2554  เวลา 09:45 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เปิดงานประเพณีลอยกระทง อบต.เขาวิเศษ


 ความคิดเห็นที่ 4

9 พ.ย.2554  เวลา 09:45 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เปิดงานประเพณีลอยกระทง อบต.เขาวิเศษ


 ความคิดเห็นที่ 5

9 พ.ย.2554  เวลา 09:45 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เปิดงานประเพณีลอยกระทง อบต.เขาวิเศษ


 ความคิดเห็นที่ 6

9 พ.ย.2554  เวลา 09:46 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

เปิดงานประเพณีลอยกระทง อบต.เขาวิเศษ    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน