เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว


โดย.. Pooy 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 พ.ย.2554  เวลา 09:13 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

4 พฤศจิกายน 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว (หลังใหม่) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ. รัษฎา จ.ตรัง


 ความคิดเห็นที่ 2

9 พ.ย.2554  เวลา 09:13 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

น้อง ๆ เด็ก ๆ ก็มาร่วมงาน


 ความคิดเห็นที่ 3

9 พ.ย.2554  เวลา 09:14 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว


 ความคิดเห็นที่ 4

9 พ.ย.2554  เวลา 09:14 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว


 ความคิดเห็นที่ 5

9 พ.ย.2554  เวลา 09:15 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

น้อง ๆ จะได้มีอาคารเรียนใหม่แล้ว


 ความคิดเห็นที่ 6

9 พ.ย.2554  เวลา 09:15 น.
โดย.. Pooy 61.19.71.78  

พิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน