ขอเชิญชวนพี่น้อง เพื่อน ๆ ผู้ใช้วิทยุสื่อสารทุก ๆ ท่านด้วย สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง  ได้จัดให้มีกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส  ๘๔  พรรษามหามงคล

จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านที่ใช้วิทยุสื่อสารทุกชนิด  เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล  ๘๔  พรรษา  ในวันเสาร์ที่  3  ธันวาคม  2554  ณ ลานหน้าอาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง  (ทุ่งแจ้ง)  ถนนตรัง – สิเกา  อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง  ตั้งแต่เวลา  10.00 น – 23.00  น.  โดยมีการออกร้านจำหน่วยเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ของร้านค้า/ตัวแทนจำหน่ายจากกรุงเทพ ฯ  พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์เดินป่าทุกชนิด และ อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในเวลา 18.00 น. (โต๊ะจีน)  ใน 19.00 น. เข้าสู่พิธีถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นยังมีการจับฉลากลุ้นรับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกมากมาย  เช่น วิทยุสื่อสารประจำที่  วิทยุสื่อสารแบบพกพา   สายอากาศชนิดต่าง ๆ  มากมาย    ผู้สนใจติดต่อขอรับบัตรได้ที่    สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง  ณ อาคารมูลนิธิมัธยมวัดควนวิเศษ   โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ   สถานีวิทยุสกายฮอต 102 FM.  หรือ ติดต่อขอรับได้ที่หน้างาน  ในราคาใบละ 300.- บาท  เหมาโต๊ะ 2,400.- บาท  (8 ที่นั่ง)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงขอเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้

โดย.. ชายน่ารัก 118.173.142.26   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

7 พ.ย.2554  เวลา 12:44 น.
โดย.. ชายน่ารัก 118.173.142.26  

ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น สมาคม  ชมรม  กลุ่ม และ ผู้ใช้วิทยุสื่อสารทุกข่ายครับ

แล้วพบกันที่งานในวันและเวลาดังกล่าว


 ความคิดเห็นที่ 2

9 พ.ย.2554  เวลา 21:05 น.
โดย.. ราศีพิจิก 125.25.71.122  

ว.2 ว.8


 ความคิดเห็นที่ 3

13 พ.ย.2554  เวลา 22:53 น.
โดย.. HS 9 SFQ 203.130.145.98  

 * มาช่วย Up ครับ

* สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง  ( ขอเบอร์โทรด้วยครับ ) หรือ ติดต่อท่านใด ที่ไหนได้ครับ

เผื่อไม่ต้อง  รอซื้อบัตรหน้างานครับ ( ถ้าเบอร์ห้องน้อง.....ไม่ต้องครับ..55 )


 ความคิดเห็นที่ 4

14 พ.ย.2554  เวลา 08:01 น.
โดย.. ชายน่ารัก 118.173.129.177  

แจ้ง  HS 9 SFQ  ครับ

หมายเลขโทรศัพท์  นายก ฯ 0816076377  เลขาสมาคม ฯ  8016064325  หรือ  contack ได้ที่ช่องความถี่  145.7125 - MHz.  สมาชิกในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ  ประสารได้ที่ HS9XCA 

สมาชิกอำเภอประเหลียน ประสารได้ที่ HS9EXR

สมาชิกอำเภอกันตัง ประสารได้ที่ HS9DHS (นายสถานีรถไฟกันตัง) 145.6375 -

สมาชิกอำเภอห้วยยอด ประสานได้ที่HS9RVV (นายก ฯ)

QRU 73  88


 ความคิดเห็นที่ 5

14 พ.ย.2554  เวลา 08:13 น.
โดย.. ชายน่ารัก 118.173.129.177  

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตรัง

จะสำรองที่นั่งกี่โต๊ะดีครับ  (โต๊ะละ 8 ที่นั่ง) 


 ความคิดเห็นที่ 6

17 พ.ย.2554  เวลา 09:32 น.
โดย.. ชายน่ารัก 118.173.132.228  

 

 

 

                                                                                                                                                                        8

โรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ สถานีวิทยุสกายฮอต 102  FM ถนนวิเศษกุล  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 920000  โทร.08-1607-6377

 

กำหนดการ

งานถวายพระพรชัยมงคล  แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (HS 1 A)

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๘๔ พรรษา

โดย  สมาคมวิทยุสมัครเล่น วีอาร์ ตรัง

ณ ลานหน้าโรงยิม  4,000  ที่นั่ง (ทุ่งแจ้ง)  สนามกีฬากลางทุ่งแจ้ง

ถนนสายตรัง – สิเกา   อำเภอเมือง    จังหวัดตรัง

ในวันเสาร์ที่    3   ธันวาคม   2554

****************************

เวลา  10.00  - 16.00 น.           กิจกรรมการออกร้านจำหน่วยอุปกรณ์สื่อสาร  อุปกรณ์การเดินป่า และ อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย

 

เวลา  16.00  - 18.00 น.           ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน และพบปะสังสรรค์ ทักทายกันตามอัธยาศัยพร้อมชมการแสดงบนเวที

 

เวลา  18.00  - 19.00 น.           ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีน)

 

เวลา  19.00  - 19.30 น.           ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (HS 1 A)

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา

ครบ ๘๔ พรรษา   โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ประธานในพิธี)

 

เวลา  19.30  - 23.30 น.           กิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ลุ้นรับของรางวัลที่ระลึก

 

เวลา  23.30  น.                        เพื่อน ๆ ผู้ใช้วิทยุสื่อสารทุกท่าน จากจังหวัดต่าง ๆ  เดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

 

(หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน