ภาพพิธีเปิดกีฬา ม.สัมพันธ์ ครั้งที่ 5


  1 2    หน้าถัดไป >ภาพพิธีเปิดกีฬา ม.สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมาครับ

โดย.. ป้อม 223.205.208.53   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

6 พ.ย.2554  เวลา 22:44 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

ท่าน ระลึก หลีกภัยให้เกียรติ มาเป็นประธานในงานครับ


 ความคิดเห็นที่ 2

6 พ.ย.2554  เวลา 22:45 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

คณาอาจารย์ปัจจุบัน ให้เกียรติมาร่วมงาน

 ความคิดเห็นที่ 3

6 พ.ย.2554  เวลา 22:48 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

ประธาน ม.รุ่น 4 คนใหม่ นั่งหนวดงามอยู่ งั้น

 ความคิดเห็นที่ 4

6 พ.ย.2554  เวลา 22:50 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

ม.รุ่น 4

 ความคิดเห็นที่ 5

6 พ.ย.2554  เวลา 22:52 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

ม.รุ่น 4

 ความคิดเห็นที่ 6

6 พ.ย.2554  เวลา 22:54 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

ม.รุ่น 1 และ 2 (ลายคราม)

 ความคิดเห็นที่ 7

6 พ.ย.2554  เวลา 22:56 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...


 ความคิดเห็นที่ 8

6 พ.ย.2554  เวลา 22:58 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

ถ้วยรางวัลพระราชทาน ได้อัญเชิญ มาถึง

 ความคิดเห็นที่ 9

6 พ.ย.2554  เวลา 22:59 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...


 ความคิดเห็นที่ 10

6 พ.ย.2554  เวลา 23:00 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 11

6 พ.ย.2554  เวลา 23:01 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

มอบให้ประธาน

 ความคิดเห็นที่ 12

6 พ.ย.2554  เวลา 23:03 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 13

6 พ.ย.2554  เวลา 23:04 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 14

6 พ.ย.2554  เวลา 23:05 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 15

6 พ.ย.2554  เวลา 23:05 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 16

6 พ.ย.2554  เวลา 23:06 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 17

6 พ.ย.2554  เวลา 23:07 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 18

6 พ.ย.2554  เวลา 23:08 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 19

6 พ.ย.2554  เวลา 23:09 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...

 ความคิดเห็นที่ 20

6 พ.ย.2554  เวลา 23:10 น.
โดย.. ป้อม 223.205.208.53  

...


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน