เชิญอบรมโครงการจัดการภาครัฐโครงการ “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม”

                 สาขาวิชาสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต์   คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    วิทยาเขตตรัง  จัดอบรมโครงการ “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในระบบราชการตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม”   ในวันอังคารที่   6    ธันวาคม   2554  เวลา 08.30 - 12.25 น.    ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม    2    ห้อง L 2111 มีการบรรยายในหัวข้อ  “การเมืองไทยในอนาคต” โดย ดร.ธรรมนิตย  วราภรณ และหัวข“การจัดการภาครัฐแนวใหม” โดย ดร.หควญ ชูเพ็ญ  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 075-201712  และ  075-201731 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.trang.psu.ac.th  


โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 พ.ย.2554  เวลา 16:58 น.
โดย.. นายแหย้ 223.205.213.28  
 เรียน pr_psu trang มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ หรือข่าวกิจกรรมต่างๆส่งมาได้ที่
phadit2@hotmail.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ส่งเนื้อข่าวพร้อมภาพถ่าย2-3 รูป มาได้เลยลองเปิดดูตัวอย่างที่ www.sritrangnews.com หรือ www.tvkontrang.com
ขอบคุณครับยินดีรับใช้


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน