เปิดชมรม...ชมรมการศึกษาของเด็กยุคใหม่


เรียน...ผู้บริหารเว็บตรังโซน

   เนื่องจากในปัจจุบันในจังหวัดตรังมีการแข่งขันทางด้านการศึกษาสูง จากโรงเรียนกวดวิชาต่างๆที่เปิดในจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาของนักเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆในวงการการศึกษา จึงขอพิจารณาการเปิดชมรมการศึกษาจังหวัดตรังขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมจากนอกห้องเรียนได้มีทางเลือกในการหาที่เรียนใหม่ๆ จะทำให้นักเรียนในจังหวัดตรังได้รู้ข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาและต่อยอดให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปแข่งขันในเวทีต่างๆต่อไป

                                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


โดย.. วิทยานุสรณ์ (ตรัง) 118.173.129.207   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน