มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2554มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2554 ส่วนภูมิภาคของนักศึกษาปริญญาตรี 43 ศูนย์สอบทั่วประเทศ จากเดือน22-23 และ 29-30 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 14-15 และ 21-22 มกราคม 2555 นอกจากนี้ยังเลื่อนการลงทะเบียน ภาค 2/2554 ของนักศึกษาส่วนภูมิภาคทุกสาขาวิทยบริการฯ จากเดิมวันที่ 29-31 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8611,075-501164-7 หรือ www.ru.ac.th

โดย.. @RU Trang 202.41.167.241   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน