ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้พิธียกเสาเต็งโกเทศกาลถือศีลกินเจปี54


  1 2    หน้าถัดไป > พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

16 ต.ค.2554  เวลา 05:31 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 2

16 ต.ค.2554  เวลา 05:32 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 3

16 ต.ค.2554  เวลา 05:34 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 4

16 ต.ค.2554  เวลา 05:35 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 5

16 ต.ค.2554  เวลา 05:36 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 6

16 ต.ค.2554  เวลา 05:37 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 7

16 ต.ค.2554  เวลา 05:38 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 8

16 ต.ค.2554  เวลา 05:39 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 9

16 ต.ค.2554  เวลา 05:40 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 10

16 ต.ค.2554  เวลา 05:41 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 11

16 ต.ค.2554  เวลา 05:42 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 12

16 ต.ค.2554  เวลา 05:43 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 13

16 ต.ค.2554  เวลา 05:44 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 14

16 ต.ค.2554  เวลา 05:45 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 15

16 ต.ค.2554  เวลา 05:46 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 16

16 ต.ค.2554  เวลา 05:48 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 17

16 ต.ค.2554  เวลา 05:49 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 18

16 ต.ค.2554  เวลา 05:50 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 19

16 ต.ค.2554  เวลา 05:51 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554

 ความคิดเห็นที่ 20

16 ต.ค.2554  เวลา 05:52 น.
โดย.. โกลุ้ง 180.183.32.180  

 พิธียกเสาเต็งโก  ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง เทศกาลถือศีลกินเจปี2554


  1 2    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน