ประกาศ !! ตรัง เอฟซี จัดประกวดโลโก้ประจำสโมสรใหม่


Trang FC Logo Awards "มาร่วมกันพลิกโฉมโลโก้ ตรัง เอฟซี ใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิม" ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต-นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดออกแบบโลโก้ สโมสรตรัง เอฟซี เนื่องในโอกาสที่ “สโมสรตรัง เอฟซี สโมสรฟุตบอลของชาวตรัง” ได้เล็งเห็นถึงความต้องการมีส่วนร่วมของแฟนฟุตบอลทุกท่าน ที่อยากจะมีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของสโมสร จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ประจำสโมสรตรัง เอฟซี รูปแบบใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เกณฑ์ในการส่งผลงาน มีดังนี้ ออกแบบ ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ประจำสโมสรตรัง เอฟซี ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เรียบง่าย แสดงออกถึงความสร้างสรรค์และเป็นสากล โดยไม่จำกัดไอเดียการนำเสนอ - ต้องออกแบบโลโก้ชิ้นละ 2 แบบสีคือ 1. แบบสีเต็มรูปแบบ (Full Color) 2. แบบขาว-ดำ (Black-White) - ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น - ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด - นักเรียน นิสิต-นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป - ออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และต้องไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว - ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว - ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด โดยทางบริษัทฯ จะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น - บริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด จะไม่รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้า สูญหาย หรือเสียหายของผลงานที่อาจเกิดขึ้น วิธีการส่งผลงาน 1. ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.trang-fc.com 2. ส่งแบบโลโก้ขนาดกระดาษ A4 ทั้งสี และขาวดำติดบนกระดาษแข็ง หรือพลาสติกลูกฟูก ด้านหลังระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, สถานศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมอธิบายความหมายและแนวความคิดในการออกแบบโดยสังเขป ตามด้วยไฟล์งานทุกชิ้นในนามสกุล .jpg , .ai หรือ psd และ .pdf ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป โดยบันทึกลงแผ่น CD-ROM แนบมาพร้อมชิ้นงาน โดยส่งผลงานทางไปรษณีย์ไปที่... “36-38 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000” พร้อมระบุมุมซองว่า "ส่งผลงานประกวดโลโก้ตรัง เอฟซี" (ทางบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ) 3. ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ร้านเชียร์ตรัง ไชโย คาเฟ่ “46/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (โทร. 075-215090)” พร้อมระบุมุมซองว่า "ส่งผลงานประกวดโลโก้ตรัง เอฟซี" (ทางบริษัทฯ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ) 4. หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เกณฑ์การตัดสิน - การสื่อความหมาย - ความคิดสร้างสรรค์ - ความสวยงาม ลงตัว น่าสนใจ และความครบถ้วนขององค์ประกอบ - เรียบง่ายและเป็นสากล - ความสามารถในการนำไปใช้จริงในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายในสนาม, Banner ของสโมสร, หัวจดหมาย, ซองจดหมาย, แก้วน้ำ, ถ้วยกาแฟ, นามบัตร, สมุดโน๊ต และอื่นๆ รางวัล รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล - เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเสื้อแข่งทีมตรัง เอฟซี ประจำฤดูกาล 2012 จากบริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด รางวัลชมเชย 3 รางวัล - เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากบริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด แบบโลโก้ที่ชนะเลิศ จะได้รับการเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกผลงานถือเป็นสมบัติของบริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด และสามารถแก้ไขผลงานได้ตามความเหมาะสม หากพบหรือมีข้อร้องเรียนภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาประกวด ทางบริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด จะไม่รับผิดชอบในการฟ้องร้องนั้นๆ ประกาศผลการตัดสิน คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 บนหน้าเว็บไซต์ www.trang-fc.com คณะกรรมการผู้พิจารณาตัดสินผลงาน ประธานสโมสรและคณะผู้บริหารบริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากทางบริษัทฯ โดยผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - บริษัท สโมสรฟุตบอลตรัง 2010 จำกัด 36-38 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 - ร้านเชียร์ตรัง ไชโย คาเฟ่ 46/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (โทร. 075-215090) หรือ e-mail : thanasup-batt@windowslive.com website : www.trang-fc.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : Tel. 084-060-6992 (คุณธนทรัพย์) ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณถวัลย์ พรหมมา (รองประธานสโมสรตรัง เอฟซี) www.facebook.com/profile.php?id=100002195286213 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.tempf.com/getfile.php?id=1070465&key=4e938457ca4c1

โดย.. salsa 118.173.131.179   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

14 ต.ค.2554  เวลา 17:17 น.
โดย.. salsa 118.173.131.179  
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง... www.trang-fc.com , www.dugongarmy.net


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน