ร่วมปั่น-ประชุมสัมมนา “รวมกลุ่มผู้ใช้จักรยานฯลฯ” จ.สงขลา 24-25กย.54


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    หน้าถัดไป >ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “รวมกลุ่มผู้ใช้จักรยานและรักการเดินเพื่อสร้างชุมชนจักรยานและสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานไทบ” ครั้งที่ 3 ภาคใต้ตอนล่าง.... ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น.-18.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา..... อนึ่งเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลาจะจัดกิจกรรม “ถีบตามรอยประวัติศาสตร์ ชมทะเลสาบสงขลา พาดสมิหลา” เพื่อเรียนรู้เส้นทางจักรยานแต่แรกของสงขลา และวิถีชุมชน....... ในขึ้นในวันเสาร์ที 24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น.-21.30น. เป็นกิจกรรมประกอบการสัมมนาครั้งนี้ (ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง โกทรง Tigersong . โกเสริญ . โกอู๋ . เปิ้ล และอร เข้าร่วมประขุมเพื่อฟังและรับทราบแนวทาง)

โดย.. เปิ้ล 202.91.18.171   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 ก.ย.2554  เวลา 23:55 น.
โดย.. เปิ้ล 202.91.18.170  

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นผู้ดำเนินโครงการเพื่อผลักดันการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เปนนโยบายสาธารณะของประเทศไทย ....... (ในวันเสาร์ที 24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น.-21.30น. เป็นกิจกรรมประกอบการสัมมนาครั้งนี้ )

 ความคิดเห็นที่ 2

26 ก.ย.2554  เวลา 14:54 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

....... (ในวันเสาร์ที 24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น.-21.30น. เป็นกิจกรรมประกอบการสัมมนาครั้งนี้ ) เป็นกิจกรรมตัวอย่าง เกี่ยวกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา

 ความคิดเห็นที่ 3

26 ก.ย.2554  เวลา 15:06 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

โกทรง Tigersong . โกอู๋ . เปิ้ล และอร เข้าร่วมประขุมเพื่อรับฟังและรับทราบแนวทาง ในวันเสาร์ที 24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น.-21.30น. เป็นกิจกรรมประกอบการสัมมนาครั้งนี้ (โดยเดินออกจาก จ.ตรัง 05.30 น. และ 07.45 น. เดินทางถึง บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน.... (โกเสริญ เดินทางตามมาตอนเย็นวันนั้น)

 ความคิดเห็นที่ 4

26 ก.ย.2554  เวลา 15:09 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

 ความคิดเห็นที่ 5

26 ก.ย.2554  เวลา 15:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ผู้จัดเตรียมอาหารเช้า กาแฟ/โอวัลติน/ขนม ฯลฯ ขอขอบคุณ ครับ)

 ความคิดเห็นที่ 6

26 ก.ย.2554  เวลา 15:11 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ผู้จัดเตรียมอาหารเช้า กาแฟ/โอวัลติน/ขนม ฯลฯ ขอขอบคุณ ครับ) ไปทานอาหารเช้า

 ความคิดเห็นที่ 7

26 ก.ย.2554  เวลา 15:13 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ( พบปะ ทักทาย และพูดคุย ชมรมจักรยานจังหวัดนราธิวาส)

 ความคิดเห็นที่ 8

26 ก.ย.2554  เวลา 15:14 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ชาวนักปั่นชมรมจักรยานจังหวัดปัตตานี)

 ความคิดเห็นที่ 9

26 ก.ย.2554  เวลา 15:16 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ชาวนักปั่นชมรมจักรยานจังหวัดปัตตานี)

 ความคิดเห็นที่ 10

26 ก.ย.2554  เวลา 15:20 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ชาวนักปั่น ชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา หอหงส์อำเภอหาดใหญ่)

 ความคิดเห็นที่ 11

26 ก.ย.2554  เวลา 15:22 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ชาวนักปั่น ชมรมจักรยานจังหวัดสงขลา)

 ความคิดเห็นที่ 12

26 ก.ย.2554  เวลา 15:23 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ชาวนักปั่น ชมรมจักรยานจังหวัดต่างๆ ทะยอยเดินทางมาถึงเรื่อยๆ)

 ความคิดเห็นที่ 13

26 ก.ย.2554  เวลา 15:24 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (คุณหมออรรถพร เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่)

 ความคิดเห็นที่ 14

26 ก.ย.2554  เวลา 15:26 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (โกทรง ช่วยถ่ายภาพให้)

 ความคิดเห็นที่ 15

26 ก.ย.2554  เวลา 15:28 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ได้เวลา พิธีกร ผู้จัดขบวนวันนั้น 24 กย.54)

 ความคิดเห็นที่ 16

26 ก.ย.2554  เวลา 15:32 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ป้ายโครงการฯ)

 ความคิดเห็นที่ 17

26 ก.ย.2554  เวลา 15:33 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

ลงทะเบียนและรวมพลจักรยาน บริเวณลานด้านหน้า สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ป้ายโครงการฯ พร้อมนักปั่น จ.ตรัง)

 ความคิดเห็นที่ 18

26 ก.ย.2554  เวลา 15:34 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

เริ่มผจญภัยเส้นทางเมืองเก่าสุลต่านสุไลมาน คันหาที่มาตระกูล ณ สงขลา (ปั่นเลียบทะเลสาบสงขลา)

 ความคิดเห็นที่ 19

26 ก.ย.2554  เวลา 15:35 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

เริ่มผจญภัยเส้นทางเมืองเก่าสุลต่านสุไลมาน คันหาที่มาตระกูล ณ สงขลา (ปั่นเลียบทะเลสาบสงขลา)

 ความคิดเห็นที่ 20

26 ก.ย.2554  เวลา 15:36 น.
โดย.. เปิ้ล 118.173.132.83  

เริ่มผจญภัยเส้นทางเมืองเก่าสุลต่านสุไลมาน คันหาที่มาตระกูล ณ สงขลา (ปั่นเลียบทะเลสาบสงขลา)


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน