พิธีระดมทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 

                  วันนี้(24 ก.ย.54) เวลา 17.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายชาลี   กางอิ่ม นายกเทศบาลนครตรัง รองนายกเทศบาลนครตรัง สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง ปลัดเทศบาล ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีระดมทุน สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ เพื่อร่วมกันระดมทุนและเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในอันที่จะเสริมสร้างความเข้มให้กับหมู่บ้าน และชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                สืบเนื่องจาก ปี 2549 ชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ ได้รับเงินพระราชทานกองทุนแกม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จำนวน 8,000 บาท ตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนในชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธเป็นล้นพ้น ทางชุมชนได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองและพิธีระดมทุนขึ้นในวัที่ 30 กรกฎาคม 2549 ต่อมา ในปี 2554 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธอีกครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 20,000 บาท
                สำหรับพิธีระดมทุนในวันนี้ นอกจากจะมีรายได้เข้ากองทุนแล้ว สิ่งที่มีค่าที่สุด ก็คือการได้ทำงานร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีความเห็นอกเห็นใจกัน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเยาวชนรุ่นหลังจะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

 


โดย.. เข้ามาเยี่ยม 113.53.242.203   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

24 ก.ย.2554  เวลา 21:51 น.
โดย.. เข้ามาเยี่ยม 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 2

24 ก.ย.2554  เวลา 21:52 น.
โดย.. เข้ามาเยี่ยม 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 3

24 ก.ย.2554  เวลา 21:52 น.
โดย.. เข้ามาเยี่ยม 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 4

24 ก.ย.2554  เวลา 21:54 น.
โดย.. เข้ามาเยี่ยม 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 5

24 ก.ย.2554  เวลา 21:55 น.
โดย.. เข้ามาเยี่ยม 113.53.242.203  

.


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน