ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เก้งจ.ตรัง พระบัญชาการ


จูฮู้อ๋องเอี๋ย

หรือฮ๋องเต้เหลียงไท่จู่หรือจูเวิน 

(พระบัญชาการหรือสั่งงานของ

ศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้ จ.ตรัง)

พระตระกูลอ๋องเอี๋ย มีชื่อเรียกได้หลายชื่อ ได้แก่ “เชี่ยนโส่ยเอี๋ย” , “ฮู้เชี่ยนโส่ย” , “อ๋องกง”   “ฮู้อ๋องเอี๋ย”, , “ไต่หยิน” ,

“เล่าเอี๋ย”,  “อุ่งอ๋อง ” เป็นต้น

โดยเป็นตัวแทนสวรรค์คอยตรวจตราพิทักษ์ปกป้องโลก หรือ โถ่ยเทียงซุ้งซิ่ว

บนสวรรค์จะเป็นตำแหน่งสูงมาก

(เป็นพระใหญ่)เป็นผู้คุมกองทัพสวรรค์

ทั้งหมด ได้แก่ ซาจับหลักเทียนกั่ง,

ชิดจับหยี่ตี่ซั่ว

และ ห้ากองทัพรักษามณฑลพิธี  

(รายละเอียดกองทัพสวรรค์

ดูได้ในลำดับยศบนสวรรค์ครับ)

 

เมื่อพูดถึงอ๋องเอี๋ยหรือที่เราศรัทธาและมักเรียกกันว่าพระตระกูลฮู้ เนื่องจากมีมากมายบ้างว่ามี 360 องค์บ้าง 365 องค์บ้าง ตามแซ่ที่มากกว่า 132 แซ่ (แต่ที่ผมเจอตอนนี้มีประมาณ 100 แซ่) แต่ที่รู้จักและกราบไหว้กันมากที่สุด ก็คือ

1.ส่ามฮู้อ๋องเอี๋ย มีสามองค์ ได้แก่ 

จูฮู้อ๋องเอี๋ย  เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย   หลี่ฮู้อ๋องเอี๋ย

2.โหงวฮู้อ๋องเอี๋ย มีห้าองค์ได้แก่       

จูฮู้อ๋องเอี๋ย  เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย   หลี่ฮู้อ๋องเอี๋ย

ตี่ฮู้อ๋องเอี๋ย และ หลิ่มฮู้อ๋องเอี๋ย

(ซึ่งส่ามฮู้ก็หมายถึงพระฮู้ 3 องค์ โหงวฮู้ ก็หมายถึง พระฮู้ 5 องค์ ทั้งนี้บางตำราอาจเป็นชื่ออื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ก็ได้ แล้วแต่ความศรัทธานะครับ)  

3. โหงวนี้เชี่ยนโส่ย  หรือพระฮู้ห้าปี โดยเนื่องจากประเทศจีนสมัยก่อนจะมีพิธีบวงสรวงบูชาอย่างยิ่งใหญ่ 5 ปีต่อครั้ง สำหรับชุดนี้จะมี 12 องค์ ได้แก่

แซ่  1.จูฮู้อ๋องเอี๋ย     

      2.เฮงฮู้อ๋องเอี๋ย         

      3.หลี่ฮู้อ๋องเอี๋ย  

      4.ตี่ฮู้อ๋องเอี๋ย  

      5.หวมอ๋องเอี๋ย 

     6.ทิฮู้อ๋องเอี๋ย  

     7.ไท่ฮู้อ๋องเอี๋ย

     8.หลิ่มฮู้อ๋องเอี๋ย 

     9.หลุ่ยฮู้อ๋องเอี๋ย     

    10.หงอฮู้อ๋องเอี๋ย         

    11.ถานฮู้อ๋องเอี๋ย

    12.เตียหรือจางฮู้อ๋องเอี๋ย 

           


โดย.. โกลุ้ง 223.207.69.3   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน