มหาวิทยาลัยในจังหวัดตรัง


ผมอยากทราบว่าในจังหวัดตรังมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์ ?? ขอบคุณครับ :D

โดย.. JameZA 118.173.112.154   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

2 ส.ค.2554  เวลา 16:28 น.
โดย.. SAM 203.158.176.20  
มาเรียนวิศวอิเล็ก ราชมงคลตรังดีกว่าคับ ตึกจะเส็ดแร้ว

 ความคิดเห็นที่ 2

3 ส.ค.2554  เวลา 18:28 น.
โดย.. JameZA 118.173.17.204  
ขอบคุณครับ

 ความคิดเห็นที่ 3

3 ส.ค.2554  เวลา 18:31 น.
โดย.. JameZA 118.173.17.204  
พี่ๆ หรือ ชาว Trangzone คนไหนที่พอจะทราบว่าในจังหวัดตรังมีมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์ เพิ่มเติมอีก ช่วยบอกผมหน่อยนะคับ คือตอนนี้ผมกะลังจะจบ ม.6 กะว่าจะเรียนใน ภาคใต้ ไม่คิดขึ้นกรุงเทพฯ ขอบคุณครับ :D

 ความคิดเห็นที่ 4

5 ส.ค.2554  เวลา 10:50 น.
โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161  

ไม่สนใจคณะอื่นบ้างเหรอครับน้อง ม.อ.ตรัง มีทางเลือกให้นะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

·       สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

·       สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

·       สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

·       สาขาวิชาการตลาด

·       สาขาวิชาการบัญชี

·       สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

·       สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ

·       สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

·       สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

·       สาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

·       สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


 ความคิดเห็นที่ 5

7 ส.ค.2554  เวลา 11:37 น.
โดย.. JameZA 118.173.115.209  
ขอบคุณพี่ pr_psu trang มากๆ เลยนะคับ ว่าแต่คณะสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มันคืออะไรหรอคับ จบไปแล้วเป็นอะไร ขอทราบรายละเอียดได้ไหมคับ ??

 ความคิดเห็นที่ 6

8 ส.ค.2554  เวลา 09:40 น.
โดย.. ปชส.รม.ตรัง 203.158.176.20  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ดังนี้ครับ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

-         แขนงวิชาชีววิทยาทางทะเล

-         แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวทางทะเล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-         แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-         แขนงวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-         แขนงวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

-         แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการบัญชี

 

แม้จะไม่มีครุศาสตร์ แต่อาจมีสาขาที่น้องชอบ สนใจสาขาไหน สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยทะเบียนฯ โทร. 0-7520-4062 ครับ


 ความคิดเห็นที่ 7

8 ส.ค.2554  เวลา 19:12 น.
โดย.. JameZA 118.173.118.18  
ขอบคุณพี่ ปชส.รม.ตรัง มากๆ เลยนะครับ :)

 ความคิดเห็นที่ 8

23 ส.ค.2554  เวลา 14:10 น.
โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านธุรกิจควบคู่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟต์แวร์ การบริหารธุรกิจ และการตลาด   เป็นต้น

บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ เช่น โปรแกรมเมอร์ (Programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master) นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ (Business Analyst) และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจ (BSD) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) และการบริหารธุรกิจ (MBA)

 

ตอนนี้ทางวิทยาเขตตรังกำลังรับสมัคร โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" อยู่ครับผม ซึ่งน้องสามารถเอาเกรดเลี่ย 4 ภาคการศึกษามาสมัครแล้วรอเรียกสอบสัมภาษณ์  รายละเอียดตาม link ด้านล่างครับ

http://www.trang.psu.ac.th/news/news_details.php?news_id=3315    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน