ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ วางฤกษ์ พระอุโบสถวัดโหละหาร


เชิญชวนผู้ประสงค์ขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ พระครูสังฆรักษ์กิตติ นาถฺโญ (เจ้าอาวาส) ติดต่อโทร 081-8958277 วางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถวัดโหละหาร ต.หน่องบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันพุธที่ 10สิงหารคม 2554 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำเดือน 11

โดย.. 00 223.207.24.60   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน